Cevaplar

2012-11-26T19:56:02+02:00

1. Taban yarıçapı 5 cm,yüksekliği 10 cm olan silindirin hacmi kaçtır? (π=3)
A) 25
B) 250
C) 750
D) 900
2. Bir ayrıtının uzunluğu 7 cm olan küpün hacmi kaçtır?
A) 343
B) 49
C) 28
D) 7
3. Ayrıtları 4 cm,6 cm, 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaçtır?
A) 24
B) 48
C) 180
D) 192
4. Taban ayrıtlarından birisi 10 cm,yüksekliği 20 cm olan kare prizmanın hacmi kaçtır?
A) 100
B) 1000
C) 200
D) 2000
5. Dik prizmaların hacim formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) (taban çevresi)x(yükseklik)
B) (a+c)xh
C) (taban alanı)x(yükseklik)

Hacim maddelerin ortak özelliklerindendir. Bir maddenin uzayda kapladığı bölgeye hacim denir. Yani hacim maddenin büyüklüğü ile ilgili bir niceliktir. Birimi SI birim sistemlerinde m3(metreküp) dür.

1 m3 =1000 dm3
1 dm3 =1000 cm3= 1 Litre
1 cm3 =1000 mm3 Hacim ölçüleri 1000 in katları olarak artar. 1 litrenin 1 dm3e eşit olduğu bilinirse, litre birimi diğer birimlere kolaylıkla çevrilebilir.

 

Bazı geometrik şekillerin hacimleri:

Dikdörtgen prizma Silindir Piramit V=A.B.h V=π.r2.h V=A.B.H/3

 

                       
            Koni                                                    Küre 
      V=π.r2.h/3                                            V=4π.R3/3

   

 

 

Yandaki animasyonda herhangi bir cismin hacminin dereceli silindir ile nasıl ölçüleceği gösterilmiştir. Silindirik cam tüp içinde başlangıçta 80 cm3 su vardır. Cisim içine bırakıldıktan sonra su seviyesi yaklaşık 85 cm3 oluyor. Bu durumda cismin hacmi:
              85 cm3 - 80 cm3 = 5 cm3 
olur.

  

Bu kez elimizde 9 tane para var ve içlerinden bir tanesi digerlerine göre agirmi ve hafifmi oldugunu bilmiyoruz. Tartma hakkimiz 3 kez. Kolay gelsin.
 

toplar 4 - 4 - 1 seklinde ayrilir.
iki dörtlü tartilir

esitse: farkli top diger disarida tek kalan toptur. Düzgün oldugu bilinen yerden alinan bir top ile tekrar tartildiginda hafif mi agir mi ögrenilir.

esit degilse :

Agir gelen taraftan 2 hafif gelen taraftan 1 top bir kefeye, agir gelen taraftan 2 top ve düzgün oldugunu bildigimiz kalan 1 top bir kefeye konur
2 agir ve 1 hafifin geldigi taraf agirsa farkli top agirdir ve söz konusu tarftaki iki toptan biridir. Son tartimda bulunur.
diger taraf hafifse ya diger taraftaki toplardan 1i agirdir ya da bu tarftaki hafif sanilan top hafifitir.
Son tartimda 2 agir top karsilastirilir. Esitse diger top hafif olan toptur. Farkli ise agir taraftaki top agir olan toptur.

 

1)önce iki tan para alinir ayri ayri kefelere konulur. 

1.1) bu iki para esit degillerse; 
bunlardan birinin yanlis oldugu anlasilir. iste bu durumda hatali olani bulmak için bu hatali ve saglam paranin ikisini ayni kefeye konulur ve eldeki saglamlardan ikitanesi diger kefeye konularak tartilir. u tartinin ardindan hatali paranini hafif mi agir mi oldugu anlasilir. böylece 2 tartida hatali paranin agir mi hafif mi oldugu anlasilir.

1.2) bu iki para esitseler; 
bu iki paranin saglam olduklari anlasilir.iki para bir kefeye konulur. ve eldeki 7 taneden iki tanesi kefeye konulur.
1.2.1)ikiserli gruplar arasinda esitlik yoksa;
bu durumda saglam iki parayi bildigimiz için yine hatali paranin agir mi hafif mi oldugu anlasilir.yine iki tartida sonuca gidilir.

1.2.2)ikiserli gruplar esitse;
bu durumda 4 tane saglam parayi elde etmis oluruz.
ayni sekilde dörderli gruplarin esitlik ya da esitsizlik durumuna göre paranin agir ya da hafif oldugu karari verilir.1 1 1