Cevaplar

2012-11-26T20:17:47+02:00

Laiklik terimi, Fransızcadaki karşılığı Laïcité kelimesinden Türk diline uyarlanmıştır. Bu kelime Fransızca diline eski Grekçe bir kelime olan ve din adamları dışındaki ‘halk’ anlamında kullanılmış olup 'Laos' kökünden gelen 'Laicus' kelimesinden geçmiştir. Aynı terimin İngilizce karşılığısecularism olup, Latince bir kelime olan çağ anlamına gelen saeculum kelimesinden geçmiştir. Kavramlar, her iki biçimde de cismi ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade etmektedirler.

0
En İyi Cevap!
2012-11-26T20:18:42+02:00

1 Kasım 1922′de saltanat kaldırılmıştır. Böylece laikleş-1 menin ilk aşaması gerçekleşmiştir.
* 3 Mart 1924′te halifelik ile Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kal­dırılmıştır. Böylece laik devlet olma yolunda en önemli adım atılmıştır.
* 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitim sisteminin laikleştirilmesi amaçlanmıştır.
30 Kasım 1925′te tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Böylece toplumsal alanda laikleşme sağlanmıştır.
* 17 Şubat 1926′da Medeni Kanun kabul edilmiştir. Bu kanunla, toplumdaki ilişkileri düzenleyen kuralların laik­leşmesi sağlanmıştır.
10 Nisan 1928′de anayasadan laikliğe aykırı hükümler çıkarılmıştır. 1924 Anayasası’nda 2. maddede yer alan “Devletin dini İslâm’dır.” ve 26. maddede bulunan “TBMM’nin din hükümlerini yerine getireceği” şeklinde­ki ifadeleri kaldırılmıştır. Milletvekillerinin namus üzerine and içmeleri kabul edilmiştir.
* 5 Şubat 1937′de altı Atatürk ilkesi anayasaya girmiştir. Atatürk ilkeleri anayasada “Türkiye Devleti; cumhuriyet­çi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.v şeklin­de yer almıştır

Benzer Yazılar

İstanbul'un İşgaline Karşı Aldığı Onlemler

1. dünya Savaşın Başlaması ve Gelişmesi

1. dünya Savaşının Sona Ermesi

1. İnönü Mubarebesi'nin Sonuçlan

1921 Anayasasının Önemli Maddeleri

31 Mart Olayı

Adana Savunması

Afganistan İle İlişkiler ve Türk - Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Afyon Ayaklanması

ALAŞEHİR KONGRESİ (16-25 AĞUSTOS 1919)

Albay İsmet Beyin Batı Cephesi Komutanlığına Getirilmesi

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)

Amasya Genelgesi'nin Sonuçları

AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 EKİM 1919)

Amasya Görüşmesi Kararları

1 5 1