Cevaplar

2015-08-05T23:16:30+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Ekosistemi oluşturan cansız çevre

a. İklim

Doğal yaşam ortamlarının doğal ve beşeri bütün elemanları birbirinden çok farklı, fakat birbiri içine geçmiş ekosistemlerdir. Ekosistemlerin ortaya çıkması ve sürekli değişim içinde olmalarını sağlayan en önemli ve temel etmen güneş enerjisidir.

İklim, ortamın özelliklerini belirleyen ana öğelerdendir. İklim ve yeryüzü şekilleri karşılıklı etkileşimle yaşamın sürmesi için gereken çevrenin oluşmasını sağlar.

Işık, yeryüzündeki enerjinin kaynağını oluşturarak bitkilerin fotosentez, terleme, çiçeklenme ve çimlenmeleri üzerinde etkili olur.

b. Su

Su, canlıların temel yapısını oluşturur. Organizmaların etkinliklerini sürüdürebilmesi için hücre ve dokularda belli oranda su bulunması gerekir. Etkin durumda canlıların stoplazmasında su oranı genelde %70 ile %90 arasındadır. Su, toprağın oluşum ve dağılımında da etkendir.

c. Toprak

Toprak, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan su ve mineralleri içerdiği gibi aynı zamanda bitkilerin kökleriyle tutunabileceği sağlam bir temeldir.
3 3 3