Cevaplar

2013-12-01T11:23:46+02:00
Akıl ve Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler NelerdirHer insanın dış etmenlere karşı göstereceği davranışlar farklıdır. Bu durum insanların kişilik özellikleriyle ilişkilidir. Bunlar; yaş, cinsiyet, kişisel alışkanlılar, meslek, medenî durum ve beden sağlığı farklarıdır.

Yaş: Akıl ve ruh sağlığının yaşla pek ilişkisi olmasa da ruhsal sorunlar, hep belli yaş gruplarında görüldüğü saptanmıştır. Mesela bunlar;  ergenlik dönemleri, kadınlarda menopoz ve erkeklerde andropoz safhalarında vücuttaki hormon miktarı değiştiği gibi zamanlarda depresyon, takıntıya bağlı ruhsal sorunları sıkça görülür.
Cinsiyet: Kadın ve erkeklerin günlük hayattaki görevleri ve salgıladıkları hormonların farklılığı dolayısıyla akıl ve ruh sağlığı herhangi bir durumdan aynı etkilenmiyor. Mesela; orta yaşlı bayanlar depresyon, orta yaşlı baylar ise alkol krizine girebilir.
Kişisel Alışkanlıklar: Kişilerin hayatı boyunca spor, müzik, edebiyat vb. alanlarda kendilerine uğraş sağlamaları, akıl ve ruh sağlığı oldukça yararlıdır. Bu ilgi alanları zihnin etkin çalışmasına yardımcı olmakta, ruhsal olarak kişileri dinlendirmekte ve kendine güven duymasını sağlamaktadır. Bir de kumar, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlık sahibi olanlar var bunların ise akıl ve ruh sağlığı bozulabilir. Çünkü alkol kullanan bir kişi zihnini kullanmayacak duruma gelebilir, görevlerini tanımaz ve yapmaz, suçluluk duygusu duyar.Meslek: Yoğun çalışma temposu ve fazla sorumluluk gerektiren cerrahlık, yöneticilik gibi bazı meslekler kişinin ruhsal dengesini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca kısmen sevmediği bir işi yapması veya işsizlik de ruhsal sorunlara sebep olabilir.Medeni Durum: Kişinin medeni durumu ve eğer evliyse evlilik yaşantısı akıl ve ruh sağlığını etkiler. Mutlu ve uyumlu bir evlilik yaşayan kişilerin akıl ve ruh sağlığını olumlu etkilendiği, mutsuz ve huzursuz evlilikler yaşayanların ruhsal rahatsızlıklarının olduğunu kanıtlanmıştır.Beden Sağlığı: Ruh ve beden sağlığı oldukça ilişkilidir. Beden rahatsızlıkları korku, sıkılma, utanma gibi ruhsal sorunları beraberinde getirir. Hele ki Sakatlık gibi uzun ve zor tedavi süreci olan hastalıklar tamamen ruhsal sorunlara meydan verir. Beyin tümörü, sara (epilepsi), bunama gibi beyin ile ilgili hastalıklar da akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkiler.Akıl ve Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler ve Açıklamaları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.
5 3 5
2013-12-01T11:24:58+02:00
Ruh sağlığı da beden sağlığı gibi korunabilir. Bunun için kişisel düzeyde alınabilecek önlemler olduğu kadar sağlık kuruluşlarının alabileceği önlemler de vardır. Kişisel düzeyde alınabilecek önlemlerin ilk aşaması, ruh sağlığını bozan faktörleri bilerek bunları gidermeye çalışmaktır. Bu amaçla, kişi kendini tanımalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmelidir. Olumlu davranışlarını geliştirmeli, olumsuz olanları azaltmaya çalışmalıdır.
Kişisel özellikler korunarak yaşanılan toplum gerçeklerine göre davranmaya çalışılmalıdır. Böylece kişi hem toplumda yadırganmaz hem de topluma düşünce ve davranışları ile katkıda bulunabilir.
Kişiler, evde, okulda ve iş yerinde çalışarak yaşadığı toplumun ve kendisinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Çevredeki farklı görüşlere karşı anlayış ve hoşgörü ile yaklaşıp iş birliği yapabilmelidir. Kişiler, hayatta karşılaşabilecekleri zor durumlar ve başarısızlıklar karşısında zorluklarla baş edebilme gücünü kendilerinde görmelidirler. Ruh sağlığını korumak için uyulması gereken ilkelerden bir diğeri de yeni durumlara gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum sağlayabilmektir.
Ruhen dinlenmeyi sağlayabilmek için kendimize ayırdığımız zamanları, bilgi ve becerileri geliştirecek yararlı uğraşlarla değerlendirmek gerekir. Ruhen dinlenebilmek sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için önemlidir. Dinlenirken yapılan yararlı uğraşılar hem becerileri geliştirir hem de ekonomik yararlar sağlayabilir (Resim 3.15, Resim 3.16).
Ruh sağlığının tanımında yer alan, kendisi ve çevresi ile uyum içinde olma kavramının günlük hayatta yerine getirilebilmesi için bazı davranışlara uyulması gerekir. Bu amaçla kişiler, kendilerinin ve çevresindekilerin ruh sağlığını korumak üzere aile içinde, okulda ve toplum içinde tutarlı davranmalıdır. Günlük hayatta bazen belli sebeplere bağlı kaygılar ve sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar her zaman bir ruhsal bozukluk belirtisi değildir. Sıkıntılar ve kaygıların çok uzun sürmesi ve bir sebebe bağlı olmaması ruhsal bozukluk ihtimalini düşündürmelidir. Her insanın hayatının herhangi bir döneminde, üstesinden gelemeyeceği ruhsal problemleri olabilir. Böyle dönemlerde yardım istemek, yapılacak en uygun davranıştır. Ancak yardım istenecek kişilerin iyi seçilmesi gerekir. Okul hayatı boyunca karşılaşılan problemler ile ilgili olarak sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, okul yöneticileri veya sağlık personelinden yardım istenmelidir. Böylece sorunlar büyüyüp çözümü daha güçleşmeden, yerinde ve zamanında müdahale edilebilir ve yardım sağlanabilir. Kişiler, toplumda bu güçlükler karşısında yılmadan, karamsarlığa kapılmadan ve sorumluluklarına uygun davranışlarda bulunmalıdır. Geleceğe yönelik hedef ve tasarıları olan ve buna ulaşmak için çaba gösteren kişiler, ruhsal yönden daha sağlıklı kişilerdir. Geleceğe yönelik hedefler belirlenirken kişisel yetenekler, ilgi alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Yeteneklerinin farkında olarak verimli uğraşlar edinmeye istek duyulmalıdır. Kişi, başarılarından mutluluk duyabilmelidir. 
3 5 3