Cevaplar

2013-12-01T11:46:41+02:00
Atom altı tanecikTemel özellikleri: Kütle; (Mev veya proton kütle birimleri) yük (elektron birimi) spin (birim, h/2π) manyetik moment (Bohr magnetonlar) büyüme işlemi, yıkılma ve birbirine dönüşme.
atom   US UK (nedir ne demek)Birkaç türü birleştiğinde çeşitli kimyasal birleşikleri yani molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.Bk. öğecikBir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri
5 3 5
  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-01T11:46:47+02:00
Atomdan küçük, atomu da oluşturan maddeler. En çok bilinenleri, alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan protonelektronnötrondur. Yapısı tamamen keşfedilmemiş olanlara örnek foton (ışık), bozonmezonfermiyonbaryongraviton.

1 5 1