Cevaplar

2012-09-29T19:37:58+03:00

Tanzimat Fermanı'nda Hukuk alanındaki yenilikler

Tüm vatandaşlar "Osmanlı vatandaşı" sayılarak din farkılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı. 1840'ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858'de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza Kanunnamesi kabul edildi. 1850'de Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Ticaret Kanunnamesi yürürlüğe girdi. Bu kanunla faiz, anonim şirket ve kambiyo senedi kavramları ilk kez Osmanlı hukukunda yer aldı. 1840'tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemeleri kuruldu; bu mahkemelere müslümanların yanısıra gayrimüslim hakimler atandı. 1853'te cinayet davalarında gayrımüslimlerin de şahitlik yapabileceği kabul edildi. 1851'de ticaret mahkemeleri kuruldu.
1 5 1
2012-09-29T19:48:41+03:00

tanzimat dönemi halkı aydınlatma dönemidir.tanzimat fernaıyla edebiyatımızın dili,çlçüsü,konusu değişmiştir.Namık kemal,şinasi ve ziya paşa tanzimant döneminin temsilcileridir. tanzimant fermanıyla avrupanın bizden daha üstün olduğunu kabul ettik.batı ülkelerine seyahatler düzenledik.

0