Cevaplar

2012-11-26T21:00:32+02:00

her hadis-i şerif açıklamayı gerektirir. Onun için hadis-i şerifleri şerh kitaplarından almak gerekir. Yine de biraz açıklama gerektiren hadis-i şeriflerden kırk tanesinin meali şöyledir:
(Acele eden hata eder.) [Beyheki]

(Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme gider.) [Ebu Nuaym]

(Affedin ki affa kavuşasınız!) [İ.Ahmed]

(Cennete cömertler girer.) [Ebuşşeyh]

(Âlimim diyen cahildir.) [Taberani]

(Bilmeden fetva verene melekler lanet eder.) [İ. Lal]

(İstiğfara devam eden ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mace]

(Sabah uykusu rızka manidir.) [Beyheki]

(Helal kazanmak için sıkıntı çekene Cennet vacip olur.) [İ.Gazali]

(Dünya ahiretin tarlasıdır.) [Deylemi]

(Dingüzel ahlaktır.) [Deylemi]

(En iyiniz ahlakı en güzel olanınızdır.) [Buhari]

(İyi geçinmek aklın başıdır.) [Beyheki]

(Namus gayreti imandandır.) [Deylemi]

(Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir.) [İ.Ahmed]

(Namuslu olun kikadınlarınız da iffetli olsun!) [Taberani]

(Allah korkusu her hikmetin başıdır.) [Taberani]

(Her iyilik sadakadır.) [Tirmizi]

(Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.) [Müslim]

(İmanı olmayan Cennete girmez.) [Tirmizi]

(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari]

(Mümini sevindireni Allahü teâlâ sevindirir.) [İbni Mübarek]

(Hediye dostluğu artırır düşmanlığı giderir.) [Taberani]

(İktisat eden zenginleşir israf eden fakirleşir.) [Bezzar]

(İstişare pişmanlığa karşı kaledir.) [İ.Maverdi]

(Kendi düşüncenize göre hareket etmeyin!) [Taberani]

(Din kardeşine itiraz etme.) [Tirmizi]

(Kendini beğenen helak olur.) [Buhari]

(Veren el alan elden üstündür.) [Buhari]

(Hayra vesilen olan onu yapan gibidir.) [Tirmizi]

(Ancak ihlaslı amel makbuldür.) [Nesai]

(En üstün cihad nefsle yapılandır.) [İbni Neccar]

(En üstün sadaka ilim öğrenip öğretmektir.) [İbni Mace]

(En üstün ibadet fıkıhtır.) [Taberani]

(Namaz dinin direğidir.) [Beyheki]

(Oruç tutun sıhhat bulun.) [Taberani]

(Tebessüm etmek sadakadır.) [C. Sagir]

(Kişinin dini arkadaşının dini gibidir kiminle arkadaşlık ettiğinize bakın.) [Hakim]

(Dilini tutan kurtuldu.) [Tirmizi]

(Dua müminin silahıdır.) [İ. Ebiddünya]

3 3 3