Nükleik asit nedir ?

sit özelliği gösterdikleri ve çekirdekte bulundukları için bu maddele çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit adı verildi. Daha sonra yapılan çalışmalar sonunda nükleik asitlerin sadece hücrenin çekirdeğinde değil, sitoplazmada ve mitokondri, ribozom, kloroplast gibi organellerde de bulunduğu görüldü. Ancak nükleik asitler ilk defa hücrenin çekirdeğinde bulunduğundan aynı şekilde adlandırılmaya devam edildi. Canlıların en küçük yap birimi olan hücrelerin içinde enzimler yardımıyla birçok yaşamsal faaliyet gerçekleşir. Enzimler, canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir. Enzimlerin sentezini kontrol ederek, bütün canlılardaki yaşamsal faaliyetleri kontrol eden moleküller nükleik asitlerdir. Bu moleküller, canlıların tümünde yapı ve işlevsel özelliklerin denetimini sağlar. Enerji üretimi, protein sentezi, büyüme, üreme gibi bütün yaşamsal faaliyetler nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir. Nükleik asitlere bu özelliklerinden dolayı yönetici moleküller denir. Nükleik asitler, hücrenin kalıtım maddesidir. Canlıların nesilleri arasında kalıtsal bağlar kurar ve bilgi taşır. Saç tipinden kan grubuna kadar kalıtım ile nesilden nesile aktarılabilen özellikler nükleik asitlerdeki bilgilerle sağlanır. Canlılarda iki çeşit nükleik asit vardır. Bunlar DNA(deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit)’dır.

2

Cevaplar

2012-11-26T21:12:05+02:00

sit özelliği * rna -dna bunun sonucu sana kalmış hesapla bul

0
2012-11-26T21:13:55+02:00

yakıcı  etitici saydam madde dir :) ve sıvıdır

 

0