Cevaplar

2012-11-26T21:26:29+02:00

İlk önce ALLA değil ALLAH.

0
2012-11-26T21:26:53+02:00

Allah الله El-İlah, Allah (Diğer bütün isimlerini kapsar[kaynak belirtilmeli]) 2 Rahmân الرحمن Çok rahmet sâhibi ve şefkatli 3 Rahîm الرحيم Bağışlayıcı, sevdiklerine merhamet eden 4 Adil العدل Adil olan 5 Afüv العفو Affedici 6 Âhir الآخر Son, Varlığının sonu olmayan. 7 Alîm العليم Bilen 8 Aliyy العلي Üstün 9 Azîm العظيم Büyük 10 Azîz العزيز Mutlak galip 11 Bâis الباعث Benzerleri arasından 'seçip ortaya çıkaran'. 12 Bâkî الباقي Sonsuz olan 13 Bâri البارئ Yaratan 14 Basîr البصير Gören. 15 Bâsit الباسط Ferahlatan. 16 Bâtın الباطن Görünmeyen 17 Bedî البديع Örneksiz yaratan. 18 Berr البَرّ İyilik kaynağı. 19 Câmi الجامع Toparlayan. 20 Cebbâr الجبّار Zorla yaptırabilen. 21 Celîl الجليل Hiddetiyle de yüce. 22 Dâr الضار Zarar verici şeyleri de yaradan. 23 Evvel الأوّل İlk olan, Varlığının başı olmayan. 24 Fettâh الفتّاح Kullarına kucak Açan. 25 Gaffâr الغفّار Bağışlayıcı. 26 Gafûr الغفور Günahları affeden. 27 Ganî الغني Zengin 28 Habîr الخبير Haberdar 29 Hâdî الهادي Hidayet verici. 30 Hâfıd الخافض Perişan eden. 31 Hafîz الحفيظ Koruyucu 32 Hakem الحكم Hakem 33 Hakîm الحكيم Hüküm veren. 34 Hakk الحقّ Gerçek, hakîkat. 35 Hâlik الخالق Yaratıcı. 36 Halîm الحليم Yumuşak muamele eden. 37 Hamîd الحميد Övgüye layık. 38 Hasîb الحسيب Hesap gören 39 Hayy الحيّ Hayatın tek kaynağı. 40 Kābid القابض Alan (Can alan), sıkan. 41 Kādir القادر Kudretli 42 Kahhâr القهّار Kahreden. 43 Kaviyy القويّ Kuvvetli 44 Kayyûm القيّوم Bütün varlığı ayakta tutan. 45 Kebîr الكبير Büyük. 46 Kerîm الكريم Cömert. 47 Kuddûs القدّوس Tertemiz. 48 Latîf اللطيف İnce, letafetli 49 Mâcid الماجد Şânlı. 50 Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün sâhibi. 51 Mâni المانع Engel olan. 52 Mecîd المجيد Şerefli. 53 Melik الملك Hükümdar. 54 Metîn المتين Sağlam. 55 Mu'ahhir المؤخّر Geride bırakan, erteleyen 56 Mucîb المجيب İcâbet eden. 57 Muğnî المغني Zenginleştiren 58 Muhsî المحسي Her şeyin sayısını bilen 59 Muhyî المحيي Dirilten. 60 Muîd المعيد Döndüren 61 Muiz المعز İzzet veren 62 Mukaddim المقدّم Öne geçiren. 63 Mukît المقيت Besleyen. 64 Muksit المقسط Dürüst. 65 Muktedir المقتدر İktidar sahibi. 66 Musavvir المصور Tasarımlayan, şekillendiren. 67 Mübdî' المبدىء Varlık veren 68 Müheymin المهيْمن Belirleyici. 69 Mü'min المؤمن Güvene layık olan. 70 Mümît المميت Canları alan. 71 Müntakim المنتقم İntikam alan 72 Müteâli المتعالِ Yüce varlık 73 Mütekebbir المتكبّر Çok büyük, azamet sâhibi . 74 Müzil المذل Zillet veren. 75 Nâfi النافع Faydalandıran. 76 Nûr النور Nur, Işık 77 Râfi الرافع Yücelten. 78 Rakîb الرقيب Kontrol ve gözetim altında bulunduran. 79 Ra'ûf الرؤوف Esirgeyen. 80 Reşîd الرشيد Doğru yola eriştiren. 81 Rezzâk الرزّاق Rızıklandıran. 82 Sabûr الصبور Sabırlı olan. 83 Samed الصمد Bağımsız var olan. 84 Şehîd الشهيد Şâhit. 85 Şekûr الشكور Teşekkür eden 86 Selām السلام Esenlik kaynağı. 87 Semî السميع İşiten. 88 Tevvâb التوّاب Tövbelere kucak açan. 89 Vâcid الواجد İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan 90 Vâhid الواحد Birliğin kendisi. 91 Vâlî الوالي Yöneten. 92 Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi 93 Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan 94 Vedûd الودود Seven ve sevilen. 95 Vehhâb الوهّاب Karşılıksız bolca veren. 96 Vekîl الوكيل Kendisine tevekkül edenlere yardım eden 97 Velî الولي Beraber,[ şah damarından daha ] yakın olan. 98 Zâhir الظاهر Varlığı âşikâr olan. 99 Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şanlı ve İkrâmlı.
0