Cevaplar

2012-11-26T22:02:08+02:00

arih Biliminin Özellikleri 1. Geçmişteki olayları inceler.2. İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir.3. Belgelere dayanmalıdır.4. Yer ve zaman belirtilmelidir.5. Sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır.6. Objektif (tarafsız) olunmalıdır.7. Tarihî olaylar tekrarlanamaz. 8. Deney ve gözlem yapılamaz.9. Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.10.Araştırma mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.Tarihin Konusu: Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. Tarihimizi Öğrenmenin Gerekliliği: Türk milleti tarihin en eski ve en köklü milletlerinden biridir. Türkler; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan devletler kurmuşlardır. Bu bölgelerde Türk dilinin, Türk sanatının, Türk kültürünün izleri bugün bile sürmektedir.MÖ III. yüzyılda Hunlarla başlayan Türk Tarihi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.Tarihimizi iyi öğrenmekle;Vatan, Millet sevgimiz gelişecektir. Millet olarak geleceğe daha güvenle bakabilecek duruma gelebiliriz. Tarih Biliminde Yer ve Zamanın Önemi: Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir.

Alıntıdır Kaynak: http://www.teknolojiweb.net/tarih-biliminin-ozellikleri/#ixzz2DMR2Cs3F

1 5 1
2012-11-26T22:02:30+02:00

http://geograpy.blogcu.com/tarih-bilimi-tarih-biliminin-ozellikleri/6336225

 

burda yazıyo :)

1 5 1