Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T22:18:21+02:00

medde ve özellikleri tamıtamına 7ye ayrılır :D

0
2012-11-26T22:18:42+02:00
Soru-1

I.Üzümden sirke elde edilmesi
II.Şekerin suda çözünmesi
III.Buzun suya dönüşümü

Yukarıdakilerden hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olur?

A)Yalnız I 
B)Yalnız II 
C)I ve II 

D)II ve III 
E)IIIIII

Çözüm:*Üzümün mayalanması sonucu sirke elde edilir.Üzüm ile sirkenin kimyasal özellkileri farklıdır.Bu olayda hem kimyasal hem fiziksel değişme olmuştur.I. öncül
 
yanlıştır.
*Şeker katısıvı ya da sulu halde yine şeker özelliği gösterir.Şekerin suda çözünmesinde yalnız fiziksel değişme olmuştur.
II. öncül doğrudur.
*Buzsuyun katılaşmış halidir.Buzun eriyerek suya dönüşmesinde yalnızca fiziksel değişme meydana gelir.


Doğru cevap D --------------------------------
Soru-2

Erime Noktası Kaynama Noktası

X'in Erime noktası: -5 /Kaynama noktası:35
Y'nin Erime noktası:12 /Kaynama noktası:78
Z'nin Erime noktası:9 /Kaynama noktası:120

Yukarıdaki değerlere göre 10 C sıcaklıkta hangi maddeler sıvı halde bulunur?

A)Yalnız 
X
B)Yalnız Z 
C)X ve Z 
D)X ve Y 
E)Y ve Z

Çözüm:Maddenin sıvı halde bulunması için sıcaklığının erime noktasına eşit ya da büyük ve kaynama noktasına eşit ya da küçük olması gerekir.
10 C sıcaklıkta;
X sıvıY katıZ sıvı hallerinde bulunacaktır.


Doğru cevap C -----------------
Soru-3

I.Donma noktası
II.Özkütle
III.Esneklik

Yukaridakilerden hangileri sıvılar için ayırt edici özelliktir?

A)Yalnız 
I
B)Yalnız 
II
C)
I ve I
D)
II ve II
E)
IIIIII

Çözüm:*Sıvı maddelerin katılaşma özelliği vardır.Katılaşması için donması gerekir.
I. öncül doğrudur.
*Her saf maddenin belli bir özkütlesi vardır.Maddenin katısıvı ve gaz hallerinde özkütlesi belirlidir.
II. öncül doğrudur.
*Sıvı maddeler çok az esnemelerine rağmen esneklikleri ayırt edici olarak kabul edilmemektedir.
III. öncül yanlıştır.


Cevap C ----------------

Soru-4

*X maddesi için esneklik ayırt edici bir özellik değildir.

Buna göreX için;

I.Gaz halindedir.
II.Bileşiktir.
III.Homojendir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A)Yalnız 
I
B)Yalnız 
III
C)
I ve I
D)
I ve II
E)
IIIIII

Çözüm:*Esneklik sıvı ve gaz maddeler için ayırt edici özellik değildir.X maddesi gaz olabilir.Ancak sıvı da olabilir.
I. öncül kesin değildir.
*Katı haldeki saf bir madde element ya da bileşik olabilir.Bunun için 
II. öncül kesinlik belirtmemektedir.
*X maddesi saf olduğundanhomojendir.Bütün saf maddeler homojendir.
III. öncül doğrudur.


Cevap B
------------------

Soru-5

X katısının sudaki çözünürlüğünün artırılması için

I.Sıcaklığı artırmak
II.Katıyı toz haline getirmek
III.Karıştırarak çözmek

işlemlerinin hangilerinden yararlanılabilir?

A)Yalnız 

B)Yalnız 
I
C)
I ve I
D)
II ve II
E)
IIIIII


Çözüm:*Çözünürlüksıcaklık ile değişir.X katısının çözünürlüğünü değiştirmek için sıcaklığın artırılmasından yararlanılabilir.
I. öncül uygundur.
*Katının temas yüzeyinin artırılması ya da çözünme sırasında karıştırmak çözünürlüğü değiştirmez.
II. ve III. öncül yanlıştır.

Cevap A
-------------------

Soru-6

Saf suda sabit sıcaklıkta bir miktar yemek tuzu çözülürse

I.Yoğunluk
II.Sıvının fiziksel özelliği
III.Kimyasal özelliği

niceliklerinden hangileri değişir?

A)Yalnız 
I
B)Yalnız 
II
C)
I ve I
D)
I ve II
E)
IIIIII

Çözüm:*Yemek tuzu katı olduğundan suda çözündüğünde suyun daha yoğun olmasını sağlar.Bu da özkütlenin artmasına neden olur.
I. öncül doğrudur.
*Saf su ile yemek tuzu-su karışımının tadıözkütlesi gibi fiziksel özellikleri farklıdır.
II. öncül doğrudur.
*Saf su ile tuzlu suyun kimyasal özellikleri farklıdır.Elimizdeki bir yaraya saf su dökünce birşey olmaz ama tuzlu su dökünce yanma olur.
III. öncül doğrudur.

Cevap E
------------------------

Soru-7

100 mL suda daha fazla 
CO2 gazı çözebilmek için

I.Sıcaklık artırılmalıdır.
II.Basınç artırılmalıdır.
III.Basınç azaltılmalıdır.

işlemlerinden hangilerinden yararlanılabilir?

A)Yalnız 
I
B)Yalnız 
II
C)
I ve I
D)
II ve II
E)
IIIIII

Çözüm:*Sıcaklık artırılınca gazların çözünürlüğü azalır.
I. öncül yanlıştır.
*Gaza uygulanan basınç arttıkça gazsıvılaşma yönünü tercih edeceğinden çözünürlüğü azalacaktır.
II. öncül doğrudur.
*Gaz maddeye basınç uygulanırsa tanecikler birbirine yaklaşır ve sıvılaşır.Gazın sudaki çözünürlüğünü artırmak için basınç artırılmalıdır.
III. öncül yanlıştır.
0