Hetotrof besleme şekli ?
Ototrof besleme şekli ?
canlıların ortak özellıklerınden organızasyon basamaklar ?
eşeyli ve eşeysiz üreme tanımları ?
canlların temel bileşenlerinden inorganik bileşenler ?
canlıların temel bileşenlerinden organik bileşenler ?
asidin tanımı ve örnek ?
bazın tanımı ve ornek ?
tuzun denklem halinde oluşumu ?
pH Cetveli ?
Protein oluşum denklem ?
Prozeinlerin yapıtası (monomerleri) ?
Aminoasitlerin acık formulundekı kısımlar ?
Denatürasyon Tanımı ?
; Esansiyel aminoasıtler tanımı ?
Enzimleri etkileyen faktörler ?
aktivasyon enerjisi tanımı ?
Apoenzim , koenzim , kofaktör terimin anlamları ?

2

Cevaplar

2012-11-26T22:36:01+02:00

Enzimler
Katalizör:Reaksiyon sonucu değişmeden çıkan maddelere denir.
Enzim:Canlı sistemlerdeki biyolojik katalizörlerdir.
Aktivasyon enerjisi:Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır.
Enzimlerin Yapı ve Görevleri
Enzimler protein monekülleridir. Proteinlerin etkilendiği her olaydan enzimlerde etkilenir.
DNA’daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir.
Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir.
Her enzimin belirli bir şekli vardır
Enzimin etki ettiği madde enzime uygundur
Her enzim belirli bir substrata özgüdür
Enzimler tekrar tekrar kullanılabilirler
Yağları parçalayan enzime Lipoz
Preteini parçalayan enzime Proteaz
Karbonhidrat ları parçalayan enzimlere ise Amilaz denir.
Enzimler çok hızlı çalışırlar
Enzimler basit ve bileşik olarak ikiye ayrılırlar
Basit enzim Bileşik enzim
Baz, suda iyonlaştığında Brønsted-Lowry asit-baz teorisine göre ortama OH- (hidroksit) iyonu, Lewis asit-baz teorisine göre ise elektron çifti verebilen maddedir.

 

Bazların kullanıldığı yerler ve formülleri [değiştir] Sodyum hidroksit (NaOH): Sabun, lavabo açıcı. Potasyum hidroksit (KOH): Arap sabunu, sıvı sabun, şampuan. Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2): Sıva ve harç. Alüminyum hidroksit (AL(OH)3): Deodorantlar. Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2): antiasit. Amonyak (NH3): Ev temizlik malzemesi, gübre, patlayıcı madde.(Zayıf bazdır)


Bazlar

Bazlar da, asitler gibi tehlikeli maddelerdir.Bazların genel tanımı şu şekildedir:

Sulu çözeltilerinde hidroksit (OH–) iyonu bulunduran maddelere baz denir.

Bazı bazların sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışması yukarıdaki gibidir. Fakat amonyak (NH3) hidroksit iyonu bulundurmamasına rağmen bazik özellik gösterir. Çünkü sulu çözeltisinde OH– iyonları oluşumuna sebep olur.

NH3 + H2O NH4 + OH–

Bazlar ele kayganlık hissi verir. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edici özelliktedir. Bazlar acı tattadır.Fakat bazı çeşit bazlar zehirlidir. Bu yüzden tadına bakmamak gerekir. Bazlar da, asitler gibi turnusol kâğıdı ile ayırt edilebilir. (Turnusol maddesi likenden elde edilir.)Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür. Bundan başka bazlar fenolftalein çözeltisi yardımıyla da ayırt edilebilir. Baz içine fenolftalein çözeltisi damlatıldığında, baz pembe renk alır.Fenolftalein asit içine konulduğunda asitin rengini değiştirmez.

Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletir.

NaOH ve KOH kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar metallere ve dokulara tahriş edici etki yapar.Amonyağın buharı göze, burna ve solunum yoluna zarar verir.


Bazların Kullanım Alanları

Sodyum hidroksit (NaOH) sabun yapımında kullanılır.Bu yüzden sabun ağzımıza ve gözümüze değdiğinde acı verir.

Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir.

Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.

Yemek sodası olarak bilinen kabartma tozu, bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir.

Kireç suyu bir çeşit bazdır.

Potasyum hidroksit, KOH arap sabunu yapımında kullanılır.

Bazlar ve asitler tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.

Baz + Asit = Tuz + Su

 0
2012-11-26T22:37:59+02:00

biyolojiitei.net  sonra üniteleri tıkla sana yardımcı olabilir

0