Bosluklari doldurun: 1. Yeryüzündeki kayaçlar, basınç ve sıcaklığın etkisiyle …………………Kayaçlara dönüşür. 2. Püskürük kayaçlar…………… ve……………………. olmak üzere iki gruba ayrılır. 3. Mermer,……………….. başkalaşmasıyla oluşmuştur. 4. Yer altı mağaralarındaki…………. Ve…………………Kimyasal tortul taşlardandır. 5. Kömür, ……….taşlaşmasıyla oluşmuştur. 6. Kaya kırıntılarının doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucu…………………….. kayaçlar oluşur. 7. Yer altı mağaraları, kanyon vadiler ve obruklar……………………. Kayaçların yaygın olduğu yerlerde oluşur. 8. Bazalt ve andezitlere arazilerde yaygın olarak rastlanır. 9. Granit…………………….. kayaçların örneklerindendir.

1

Cevaplar

2012-11-26T22:37:45+02:00

1.başkalaşım

2.iç ve dış

3.kireç taşı

4.dikit ve sutun 

5.

6.Fiziksel

7.

9.iç püskürük

1 5 1