Cevaplar

2012-11-26T22:50:57+02:00

haklarımızı aramalıyız :D bir vatandaşın sahip olduğu sorumluluk ve ödevleri yerine getirmeliyiz....(vb) :)

0
2012-11-26T23:15:41+02:00

 Hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dine, siyasal ya da başka düşünceye, toplumsal ya da ulusal kökene, azınlık, servete ya da diğer tüm durumlara dayanan herhangi bir ayırım özetmeden sağlanmalıdır.

            Hepimiz insan haklarını korumalıyız. Ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ve/ veya kamu otoritesini kullanalar insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilirler. Ancak hiçbir kimse bu kısıtlamaların evrensel insan hakları normlarını ihlal ettiğine işaret etmezse, haklarımızın ihlali devam eder. Bireyler olarak, kendi yaşamlarımızda başkalarının haklarına saygı göstermenin yanı sıra, kamu otoritelerinin ve diğerlerinin faaliyetleri üzerinden gözümüzü ayırmamalıyız. Koruyucu sistemler bizim için vardır. Biz de bunları kullanmalı ve gelişimine katkıda bulunmalıyız.

alıntı........

1 5 1