Cevaplar

2016-11-22T22:51:12+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

İnsan doğası gereği topluluklar halinde yaşaması gereken bir canlıdır. Aristo bu durumu “İnsan sosyal bir hayvandır” sözüyle ifade etmiştir. Hayatını devam ettirebilmesi için çeşitli ihtiyaçları olan insanoğlunun bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için en verimli yol diğer insanlarla belli bir iş bölümüne gitmesi ve karşılıklı faydayla kendi ihtiyaçlarını görmesi gerekmektedir. Ayrıca insanlar belli bir seviyeye kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek olsa da, insanın tek başına gerçekleştiremeyeceği ancak diğer insanlarla beraber çözebileceği ihtiyaçları da mevcuttur. Devlet mefhumu da insanın hayatına bu noktada girmektedir. Devlet; Türk Dil Kurumu’nun yaptığı tanımdan yola çıkarak belli bir toprak bütünlüğünde siyasal olarak örgütlenmiş olan millet ya da milletlerin oluşturduğu tüzel varlığa verilen isimdir. Devletin varlığı neredeyse insanların varlığı kadar eskidir ve insanlar topluluk halinde yaşadıkları müddetçe(özellikle yerleşik hayata geçilip de tarım temel geçim kaynağı haline geldikten sonra) bir şekilde böyle bir yapının varlığına ihtiyaç duymuşlardır.  Tarih boyunca birçok felsefeci, filozof bu konu üzerinde çalışmış Platon devleti birlikte yaşamanın getirdiği doğal bir sonuç olarak tanımlarken Hobbes insanlar arasında süregelen anlaşmazlıkların çözüm mercii olarak görmüş, Rousseau ve Locke ise toplum sözleşmesinin bir gereği olarak dile getirmiştir. Devlet varlığı gereği düzen ve huzurun teminatı konumundadır. İnsanların beli bir düzen içinde birlikte yaşayabilmesinin teminatı olarak bulunmaktadır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, insanların özgürlük alanlarını korumak, anarşi ve kaostan uzak bir toplum oluşturmak için devlet gereklidir. Ayrıca devlet insanları diğer insan topluluklarından koruyan, yaşam alanı sağlayan ve teoride halkının refah ve mutluluğunu maksimize eden bir mefhumdur. Bu sebeplerden dolayı devlet ortaya çıkış sebebi olarak toplumsal yaşamın kaçınılmaz bir sonucu, düzen ve adaletin koruyucusu konumundadır.


0