Cevaplar

2012-11-27T09:28:22+02:00

II. Ölçeklerine Göre Haritalar

 

A) Büyük ölçekli Haritalar

Büyük ölçekli haritalarda, yeryüzü şekilleri daha az küçültülerek düzleme aktarıldıkların­dan daha fazla ayrıntı gösterirler.

 

B)  Orta Ölçekli Haritalar

1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişen haritalardır. Duvar haritaları orta ölçekli haritalardır.

 

C)  Küçük Ölçekli Haritalar:

Ölçekleri 1/500.000′den daha küçük olan haritalardır. Atlaslar küçük ölçekli haritalardır.

 

Büyük ve Küçük ölçekli haritalar arasındaki fark

Büyük Ölçekli Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar Paydası küçüktür. Paydası büyüktür. Küçültme oranı azdır. Küçültme oranı fazladır. Ayrıntısı fazladır. Ayrıntısı azdır. Hata oranı azdır. Hata oranı fazladır. Daha küçük alanları gösterir. Daha geniş alanları gösterir. Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha büyük olur. Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha küçük olur.

 

ÖLÇEK

Haritadaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, harita uzunluğu ile gerçek uzunluğun birbi­rine oranıdır. Bir haritanın ölçeği iki şekilde göste­rilir.

 

Kesir Ölçek

Haritalarda uygulanan küçültme oranı ke­sirle ifade edilir. Kesir ölçekte pay daima 1 ile gösterilir. 1/100 000, 1/2 000 000 gibi paydadaki sayı, çizimin ne kadar küçültüldüğünü ifade eder.

Kesir ölçeklerde, ölçek ile ölçek paydası arasında ters orantı vardır. Ölçeğin paydası bü­yüdükçe ölçek küçülür, ölçek paydası küçüldükçe ölçek büyür.

 

Çizgi Ölçek

 

Küçültme oranının çizgi şeklinde gösteril­diği ölçeklerdir. Eşit aralıklara bölünmüş olan çiz­gi üzerinde, aralıkların gerçekte ne kadar uzaklı­ğa eşit olduğu belirtilir.

0
2012-11-27T09:44:00+02:00

II. Ölçeklerine Göre Haritalar

 

A) Büyük ölçekli Haritalar

Büyük ölçekli haritalarda, yeryüzü şekilleri daha az küçültülerek düzleme aktarıldıkların­dan daha fazla ayrıntı gösterirler.

 

B)  Orta Ölçekli Haritalar

1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişen haritalardır. Duvar haritaları orta ölçekli haritalardır.

 

C)  Küçük Ölçekli Haritalar:

Ölçekleri 1/500.000′den daha küçük olan haritalardır. Atlaslar küçük ölçekli haritalardır.

 

Büyük ve Küçük ölçekli haritalar arasındaki fark

Büyük Ölçekli Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar Paydası küçüktür. Paydası büyüktür. Küçültme oranı azdır. Küçültme oranı fazladır. Ayrıntısı fazladır. Ayrıntısı azdır. Hata oranı azdır. Hata oranı fazladır. Daha küçük alanları gösterir. Daha geniş alanları gösterir. Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha büyük olur. Aynı alan çizildiğinde harita alanı daha küçük olur.

 Alıntı 

0