Cevaplar

2012-11-27T10:04:01+02:00

miri arazi; osmanlı devletinde bir arazi çeşidi. mülkiyeti devlete, yararlanma hakkı kişilere verilen topraklara verilen isim.

yuRtluk :Tarihbir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılmasışartıyla ayrılması yöntemi.

haRaci toprak : 

Fetih sırasında Müslüman olmayan yerli halkın ellerinde "mülk" olarak bırakı­lan topraklardır. Bu şekildeki topraklarda öşrü top­raklar gibi sahipleri tarafından şahsi tasarrufa açık­tı. Miras bırakabilirdi. Yalnız bu topraklardan alınan vergi biraz farklıydı. 

Haraci topraklardan iki türlü vergi alınırdı:
Harac-ı Mukaseme: Toprağın verimine göre alman üretim vergisidir.
Harac-ı Muvazzaf: Arazinin yüzölçümüne göre alman vergidir.

Ticaret:  malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır.

Tahrır def . : toprağın mülkiyet ve kullanma hukuku, vergi tür ve miktarlarını saptamak için yapılan arazi ve yükümlü nüfus sayımlarını kapsayan ve ilk fatih sultan mehmet devrinde tutulan defter.


0
2012-11-27T13:03:38+02:00

Ticaret:  malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır.

Tahrır def . : toprağın mülkiyet ve kullanma hukuku, vergi tür ve miktarlarını saptamak için yapılan arazi ve yükümlü nüfus sayımlarını kapsayan ve ilk fatih sultan mehmet devrinde tutulan defter.

 

Harac-ı Muvazzaf: Arazinin yüzölçümüne göre alman vergidir.

Haraci topraklardan iki türlü vergi alınırdı:
Harac-ı Mukaseme: Toprağın verimine göre alman üretim vergisidir.

miri arazi; osmanlı devletinde bir arazi çeşidi. mülkiyeti devlete, yararlanma hakkı kişilere verilen topraklara verilen isim.

yuRtluk :Tarihbir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılmasışartıyla ayrılması yöntemi.

haRaci toprak : 

Fetih sırasında Müslüman olmayan yerli halkın ellerinde "mülk" olarak bırakı­lan topraklardır. Bu şekildeki topraklarda öşrü top­raklar gibi sahipleri tarafından şahsi tasarrufa açık­tı. Miras bırakabilirdi. Yalnız bu topraklardan alınan vergi biraz farklıydı. 

0