Cevaplar

2012-11-27T11:40:52+02:00

Grafiklerin hayatımızda kolaylıkları
AŞAĞIDAKİ ALANLARDA KOLAYLIKLAR SAĞLAR
Grafik Sanatların Tanımı
Grafik Sanatlar resim, heykel, mimari ve dekoratif sanatlar gibi plastik sanatların önemli kollarından biridir Diğer sanat dallarında estetik ön planda olduğu halde grafik sanatlar estetik ve mekaniğin iç içe olduğu bir sanat dalıdır, çünkü bu sanat dalında yapılan her iş baskılanmak (kopyalanmak) için yapılır Baskı da bir teknik gerektirdiğinden o tekniği bilmek gerekir Resim, fotoğraf, yazı ve karikatür sanatlarından yararlanan bu sanat dalı diğer sanatlardan farklıdır
Grafik Sanatlar iki ana bölüme ayrılır:
1) Özgün Grafik Sanatlar
Burada grafik sanatçısı bir ressamdır Eserini bir ressam gibi planlar ve düzenler; ancak yaptığı çalışmayı özgün baskı türlerinden birisi ile çoğaltması gerekir, bunun için bu baskı türünü çok iyi bilip uygulayabilmelidir Bu bölümde uygulanan baskı türleri, linol, ağaç baskı, litografi ve serigrafi gibi baskı türleri Bu baskı türleri sanatçının tek başına uygulayabileceği baskı türleridir
2) Reklam Grafik Sanatlar
Reklam, ekonomik gelişmede satışa çıkarılan mallar, ürünler ve kavramlar hakkında topluma bilgi vermek ve onların satın alınmasını sağlamak için ikna etmektir Reklamlar hazırlanış biçimi açısından üç grupta hazırlanır:
a) Göze hitap eden reklamlar: Afiş, pankart, broşür, katalog, gazete ve mecmua reklamları vs gözün etkilendiği reklamlardır Grafik Sanatlar gözün etkilendiği sanattır ve reklamın bu bölümü ile ilgilidir
b) Kulağa hitap eden reklamlar: Radyo ve çığırtkan reklamlar
c) Hem göze hem de kulağa hitap eden reklamlar: Sinema ve televizyonlar
Reklam Resmi Çalışmaları
Reklam resmi çalışmalarında konu ne olursa olsun aşağıdaki işlem sırasını izlemek çalışmayı kolaylaştıracaktır

8 3 8
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-27T11:41:26+02:00

Grafikler hayatımızı çok kolaylaştırırlar. Biz farkında olmasak ta, çevremizdeki grafikler bizlere çok fazla şey anlatırlar. Yazı ya döktüğümüzde çok yer ve zaman kaybına sebep olacak olan uyarılar, anlatılmak istenenler, grafikler sayesinde hızlı ve zahmetsiz bir şekilde insanlara aksettiriliyor. 
.

Grafiklerin yararlarını sıralarsak;

1-Grafikler, sözel mesajların öğrenciler tarafından anlamlaştırılmasında ve somutlaştırılmasında enyaygın olarak kullanılan öğretim materyalidir.

2-Sözel olarak anlatılması çok zor olan bir ya da rakamsal olarak anlam ifade etmeyen sayılar veya oranlar, bir resim ya da grafik aracılığı ile kolaylıkla öğrenciye anlatılabilir.

3-Grafikler öğrencinin kavramı anlamasına, yorumlamasına ve kavramlar arasındaki ilişkileri görmesineyardımcı olur. 
Ayrıca, grafiklerin öğretimde kullanılması, öğrenci dikkatinin çekilmesinde ve korunmasında etkin bir yöntemdir.

4-Grafiklerin diğer bir avantajı ise, bunların kolaylıkla sınıf ortamına taşınması ve öğretmen ve öğrenci tarafından kolaylıkla üretilmesidir. Grafiklerin yapılması çoğu zaman, gelişmiş teknolojilerinkullanılmasını gerektirmeyebilir.

5-Yazılı ve asetat materyallerin kullanılmasında olduğugibi,grafiklerin kullanılmasında da, öğretmeninetkinliği çok önemlidir. (Grafiklerin ne anlama geldiği, yine öğretmen tarafından sınıfa aktarılmalıdır.)

6-Grafikler, bütün bir içeriği sunmak yerine, içeriğin açıklamasında kullanılabilecek ve öğretmene yardım edebilecek destekleyici materyallerdir.

7-Resim ve grafiklerin gerçeğe uygunluğu, renkli oluşu ve gerektiğinde yazılı açıklamaları içermesi, bu materyalin etkinliğini artıran diğer faktörlerdir.

3 3 3