Cevaplar

2012-11-27T14:05:04+02:00

 

Tanım : Sabit olmayan, birden fazla polinom un çarpımı biçimin  de yazılamayan polinomlara  indirgenemeyen polinomlar denir. Baş katsayısı bir olan indirgenemeyen polinomlar Asal polinomlar  denir.

 

*  P(x) = x2 + 4 ,  Q(x) = 3x2 + 1,  R(x) = 2x – 3 ,  T(x) = - x + 7

Polinomları indirgenemeyen polinomlar dır.

 

P(x) = x2 + 4  baş katsayısı 1 olduğundan  asal polinom dur.

 

 

Tanım : İçindeki değişkenlerin alabileceği her değer için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir.

 

a) x3 (x2 – 2x) = x5 – 2x4

 

b) a2 (x + y)2 = a2 x2 + a2 y2   özdeşlik

 

c) a2 (x +y)2 = a2 x2 + a2 y2     özdeşlik değildir.

 

 

ÖNEMLİ ÖZDEŞLİKLER

 

I) Tam Kare Özdeşliği:

 

a) İki Terim Toplamının Karesi :  (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

 

b) İki Terim farkının Karesi       :   (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

 

İki terim toplamının ve farkının karesi alınırken; birincinin karesi,birinci ile ikincinin iki katı, ikincinin karesi alınır.

 

c) Üç Terim Toplamının Karesi:

 

(a +b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2 (ab + ac + bc) şeklindedir.

 

0
En İyi Cevap!
2012-11-27T14:07:50+02:00

a2 – b2 = (a + b) (a – b)

 

5)  a) 25 – 9a2b2

 

b) x4 – 1

 

c) (m – n)2 – (m + n)2

 

 

6)  a) 18x2 – 2y2

 

b) 2a2b3 – 32b

 

c) 12x3y – 75xy5

 

 

7)

 

a) 9a2 – 6a +1 – b2

 

b) x2 – 12x + 36 – 4y2

 

c)16m2 – n2 – 6n – 9

 

d)1 – x2 – 2xy – y2

 

e) m2 – n2 – 3m + 3n

 

f) a2 – 25b2 – a + 5b

 

g) a2 – 4m2 – 12mn – 9n2

 

h)  9a2 –16m4 – 12axy + 4x2y2

 

1 5 1