Cevaplar

2012-11-27T14:17:32+02:00

Giriş
Bilimsel bir çalışma tamamlandıktan sonra çok önemli bir aşama başlamaktadır: Yayın yapma. Eğer yapılan çalışma yayınlanmazsa bu çalışmadan bilim dünyası haberdar olmaz. Ancak çalışmayı yayına göndermeden önce birçok noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Yeterli
literatür taraması yapıldı mı? Çalışma hangi dilde yazılacak? Yayın tipi (tam makalemi, kısa
araştırma notumu, v.s.) ne olacak? Çalışma hangi dergiye gönderilecek? Dergi seçimi neye
göre yapılacak? Bir de dergi yönetimi açısından bakarsak, bir dergi editörü ve/veya Yayın Kurulu Üyeleri, kendilerine bir çalışma sunulduğunda nasıl hareket edecekler? Makale değerlendirme aşaması nasıl olacak? Soruları çoğaltmak mümkündür. Bu çalışmada bu konuyla ilgili
bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
Uluslararası dergilerin editörleri, danışma kurulu üyeleri ve hakemleri, bazı genel noktalara
çok dikkat ederler. Yazar, makalesini dergiye göndermeden önce aşağıdaki soruları kendine
sorabilir:
- Çalışmanın yapılma gerekçesi nedir? Çalışmanın yapıldığı alanda hangi boşluk doldurulmaya çalışıldı? Çalışmanın yapıldığı alanda, daha önce yapılan çalışmaların içinde bu çalışmanın
yeri nedir?
- Çalışma bilime bir katkı sağlıyor mu?
- Çalışmada kullanılan metodolojinin uluslararası geçerliliği var mı?
- Çalışmada hangi sonuçlar bulundu? Bu sonuçlar ne anlam taşıyor ve ne gibi bir önemi olabilir?
- Bulunan sonuçların daha önce yapılmış benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik veya farklılıkları var mı? Varsa nelerdir ve bunların muhtemel nedenleri ne/neler olabilir?
- Kaynaklarda verilen literatürler uluslararası düzeyde mi? Dünyanın herhangi bir yerindeki bir
okuyucu bu literatürlere kolay ulaşabilir mi?
- Çalışmanın dil kalitesi nasıldır? Çalışma profesyonel bir dille yazılmış mı?
Doğaldır ki, detaya inildiğinde çok daha fazla dikkat edilmesi gereken noktalar vardır; bunlar
genel olabileceği gibi (Makale başlığı ve özet kısmı metni iyi yansıtıyor mu, anahtar kelimeleriyi seçilmişmi,metinde fazla tekrar varmı,makalenin organizasyonu nasıl?, v.s.),
o alana-disipline has özellikler de olabilir. Makalede atıf gösterilen kaynak sayısını gereksizce
arttırmak doğru değildir. Tipik bir araştırma makalesi, 2-3 arasında referans göstermektedir.
ISI Web of Science’de makale tararken ekrana gelen makale özetlerinde, yazar anahtar kelimelerine ilave olarak “keywords plus” yer almaktadır. Bunlar ISI tarafından konulmakta ve her
yayının kaynaklar kısmında atıf gösterilen makalelerin başlıklarından türetilmektedir (örneği)

 

0
2012-11-27T14:21:30+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:T%C3%BCrk%C3%A7ede_s%C4%B1k_yap%C4%B1lan_hatalar bu hataları ögrenirsen ozaman makalede bulunursunn

0