Cevaplar

2012-11-27T14:46:49+02:00
Kırsal yerleşmeler;  kırsal alan üzerinde kurulmuş, geçim kaynağı çoğunlukla tarımsal üretime dayanan, az nüfuslu bir yerleşim biçimidir.

Kendilerine özgü kültürü, kuvvetli dayanışmaları ve türdeş toplumsal yapıları vardır

•Gelişmekte olan ülkelerde,

    - nüfus artışı yüksektir,

    - toprak dağılımı bozuktur,

    - uygulanan teknoloji ve temel girdi dağılımı yeterli değildir,

    - kırsal altyapı eksiktir,

    - kırsal alanda düşük verim ve düşük yaşam koşulu egemendir.

 Bu durumu ortadan kaldırmak için, geniş kapsamlı Kırsal Yerleşim Düzenlemesi gereklidir

•Kırsal bölgelerin çok yönlü planlanmasında;

   - Öngörülen teknoloji düzeyinde, yeter gelirli aile tarım işletmeleri yaratılmakta ve bu işletmelerin sürekliliği korunmaya çalışılmaktadır.

   - Kırsal alanda sanayinin entegrasyonu öngörülmektedir.

   - Bölgede kırsal toplumun ekonomik uğraşlarına ve sosyo-kültürel yaşantısına dolaylı ve dolaysız şekilde etki yapan bütün alt yapı tesisleri düzenlenmektedir.

   - Kırsal alanda yeterli hizmet geliştirilmesi için elverişli bir ortam yaratılmak istenmektedir

•Tarımsal Yapıya İlişkin Sorunlar:

    - Tarım işletmelerindeki toprak yetersizliği,

    - Tarım işletmelerinde toprak mülkiyetine ilişkin dengesiz dağılım,

    - Tarım işletmelerinde toprakların dağınık, küçük parçalı ve şekillerinin düzensiz oluşu,

    - Kiracılık ve ortakçılık gibi arazi kullanma sistemlerinin düzensizliği.

0