Cevaplar

2012-11-27T14:58:19+02:00

Bu çantanın iyesi kim?
Bu çantanın sahibi kim?
Bu çanta kime ait ?kolye – m   (benim kolyem, kolye bana ait)
          1. tekil iyelik eki

kolye – n   (senin kolyen, kolye sana ait)
          2. tekil iyelik eki

kolye – s – i   (onun kolyesi, kolye ona ait)
               3. tekil iyelik eki

kolye – miz   (bizim kolyemiz, kolye bize ait)
          1. çoğul iyelik eki

kolye – niz   (sizin kolyeniz, kolye size ait)
          2. çoğul iyelik eki

kolye – leri   (onların kolyeleri, kolye onlara ait)
          3. çoğul iyelik eki1 5 1
2012-11-27T15:01:36+02:00

ben bügün gözlikçiye gitim  gibi çümleler

0