Cevaplar

2012-11-27T15:09:31+02:00

Her gezegenin birim kütleye uyguladığı yerçekimi kuvvetine o gezegenin yerçekimi alan şiddeti (veya yerçekimi ivmesi) denir. Yani yerçekimi ivmesi, 1 kg lık kütlenin o gezegendeki ağırlığıdır. 
Örneğin Dünya'nın yerçekimi ivmesi 9.8 N/kg dır. Demekki kütlesi 1 kg olan bir cismin dünyadaki ağırlığı 9.8 N (9.8 Newton). Bu tanımdan hareketle 10 kg kütleli cismin ağırlığının 98 N olması gerektiğini bulabiliriz. o halde ağırlık bulunurken kütle ile yerçekimi alan şiddeti çarpılmalıdır. Bu işlemi sembollerlr ifade edersek;

Kütle: m                        Ağırlık: G         Yerçekimi ivmesi: g            ile gösterilirse;  

G = m.g


1 5 1
2012-11-27T15:09:33+02:00


Özgül Ağırlık Nedir


Bir cismin birim hacmindeki (1cm 1m vb) bir parçasının ağırlı­ğına o cismin özgül ağırlığı denir. Özgül ağırlığın formülü:
özgül ağırlık =Ağırllk Hacim
Bu formülü sembollerle yazarsak, p_G_şeklinde olur. V
/ «Özgülağırlık G * Ağırlık V # Hacim
Özgül ağırlığın birimi de kullanı­lan ağırlık ve hacim birimlerine bağ­lıdır. Meselâ, ağırlık birimi gr. hacim birimi de cm3 alınırsa özgül ağırlık bi­rimi gr./cm3 olur, ağırlık birimi ki­logram, hacim birimi m3 alınırsa öz­gül ağırlık kg/m3 olur.
Not: Özgül ağırlık birimini ya­zarken; ağırlığın hacime bölünmesiy­le elde edilen sayıyı sonuç sayısı, bi­ri mlerininde bölünmesiyle elde edi­len birim, sonuç birim olacaktır. Bi­rim gr/cm3 kg/m3, vb. yazılırsa da bun­ların gr- kuvvet / grf kg-kuvvet / kgf 

0