Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T15:49:18+02:00
Göz Kusurları Nelerdir?//[bilgi] Bazı gözler, uzaktaki cisimleri yakındakiler kadar net göremez.Bazıları da bunun tersi bir özelliğe sahiptir.Bazıları ise aynı uzunluktaki doğru parçalarını farklı doğrultularda ve farklı boylarda görür.Bunun nedenleri, gözün bazı kısımlarındaki şekil bozukluğudur.Bu bozukluklara göz kusurları adı verilir.Bu kusurlar:


a) MİYOP: Miyopluk, gözün uzaktaki cisimlerinet olarak görememesidir. Bunun nedeni; göz yuvarlağının tam yuvarlak değil de,önden arkaya doğru uzanmış olmasıdır.Ayrıca göz merceğinin kırma indisinin büyük olması da buna neden olabilir.Bu durumda uzaktaki bir cismin görüntüsü retinanın önünde oluşur. Bu kusur,konkav, yani kalın kenarlı mercek kullanılarak tedavi edilir.Ayrıca tedavi yollarından biri de lens kullanımıdır.Son zamanlarda da lazer yöntemiyle miyopluk tedavi edilebilir. 

b)HİPERMETROPLUK:Miyopluğun ters özelliğini taşır.Göz yuvarlağı kısa olduğu için paralel ışınlar göz dinlenirken retinanın arkasında birleşerek, belli bir resmin oluşumunu engeller.Bu yüzden sadece uzaktaki noktalar görülür. Uzaktakicisimlerin görülmesi içinde akkammodasyon gereklidir.Onların akkammodasyon güçleri yakındaki cisimleri görmek için yeterli değildir.Konveks, yani ince kenarli(dış bükey) mercek veya lens kullanımı ile tedavi edilir.
c)ASTİGMATİZM:Gözün saydam tabakasının yüzeyi her yöne doğru aynı oranda kubbeleşme göstermeyip, bazı sapmalar olabilir. Bu yüzden bir nokta çizgi gibi , yani optik eksen yönünde herşey uzunlamasına görülür.Bu hastalığa astigmatizm denir.Silindirik merceklerle tedavi edilebilir.

d)PRESBİTLİK:Yaşlı görmezliği göz merceğinin elastikliğinin azalması ile ilgilidir.Gözün bukusurunda akkammodasyon genişliği azdır.Bu yüzden okuyabilmek için miyopların da kullandığı merceğe ihtiyaç duyulur.Odak noktası bunlarda değişmez.Yaşlanma ile , örneğin 41 yaşından itibaren bileşik merceğin 1diyoptri (optik kırım gücü birimi) ve onu izleyen her beş yıl içinde 3/4 diyoptriye ihtiyaç duyulur.

e)ŞAŞILIK:Göz yuvarlarını hareket ettiren kasların birinin uzun veya kısa olmasından kaynaklanır.Bunun sonucu olarak da görme ekseninin parelelliği bozulur. Dolayısıyla gözler farklı eksenlere bakar.Ameliyatla düzeltilir.Ayrıca sağlam gözü kapatıp, kusurlu gözün çalışırılmasıyla da düzeltilmesi mümkün olabilir.

f)RENK KÖRLÜĞÜ:Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır.Renk körlüğü olan kişiler kırmızı ve yeşili birbirinden ayırt edemezler.Ayrıca renk körlüğü erkeklerde daha fazla görülür.Kalıtsal olduğu için iyileştirilmesi mümkün değildir.
 bunu yaz bi kaçtanede resim nul 
1 5 1
2012-11-27T16:12:30+02:00

                       göz kusurları

miyop: göz yuvarlağınınönden arkaya doğruçapının normalden büyükolmasındanveya göz merceğinin eğriliğiniyeterince azaltmamasından dolayı görüntü sarı leke üzerinde değil önünde oluşur. yakını iyi görürü uzağı göremez mercekler düzeltilir.

hipermetrop:göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden küçük olmasından veyahut göz merceğini eğriliğinin yeterince artmamasından oluşur ve sarı lekenin arkasında oluşur mercekle düzeltilir.

astigmatizm:gözün saydam tabakasının ve göz merceğinin yüzeyinin pürüzlü bir hal almasına yada korneanın kavislenmesiyele oluşur mercekle düzeltilir.

katarakt::göz merceğinin yada sıvının saydamlığını kaybetmesiyle oluşur ameliyatla düzeltilir.

                                  doğuştan gelen göz kusurları

renk körlüğü: kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemez. kalıtsaldır tedavisi yoktur.

tam renk körlüğü: cisimleri siyah beyaz oarak gördüğü kusurdur tedavisi yoktur kalıtsaldır

şaşılık:gözü hareket ettiren kasların uyumsuz çalışmasıyla oluşur. ameliyatla düzeltilebilir.

BUNLARI YAZIP BİRDE UYGUN RESİM YAPIŞTIRSAN YETER :)

0