1. İmanın şartları nelerdir?

2. Peygamber ne demektir?
3. Resul ne demektir?
4. Nebi ne demektir?
5. Vahiy ne demektir?
6. Cebrail ne demektir?
7. Mucize ne demektir?
8. Allah niçin peygamber göndermiştir? Açıklayınız.
9. Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir? Açıklayınız.
10. Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Sırasıyla yazınız.
11. Peygamberlerin doğru ve güvenilir olmaları niçin önemlidir?
12. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları niçin önemlidir?
13. Peygamberlerin günah işlemekten kaçınmaları niçin önemlidir?
14. Tebliğ ne demektir?
15. Kuran da kaç tane peygamberin ismi geçmektedir?
16. İlk peygamber ve ilk insan kimdir?
17. Son peygamber kimdir?
18. Kuran da adı geçen peygamberlerden 10 tanesinin adını yazınız.
19. Peygamberlere gelen mesajların ortak amaçları nelerdir?
20. İlahi kitap ne demektir?
21. Allah niçin vahiy göndermiştir? Açıklayınız.
22. Suhuf ne demektir?
23. Hangi peygamberlere kaç sayfa suhuf verilmiştir?
24. İlahi kitapları peygamberleriyle birlikte yazınız.
25. Kuran hangi dilde indirilmiştir?
26. Kuran kaç yılık bir sürede tamamlanmıştır?
27. Kuran hangi halife zamanında bir kitap haline getirilmiştir?
28. Kuran hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
29. Ayet ne demektir?
30. Kuran'da kaç ayet vardır?
31. Sure nedir?
32. Kuran da kaç sure vardır?
33. Kuran’ın ilk suresi hangisidir?
34. Kuran’ın son suresi hangisidir?
35. Salih amel nedir?

2

Cevaplar

2012-11-27T16:04:21+02:00

imanın şartları:allaha inanmak,meleklere inanmak, kitaplara inanmak,ahiret gününe inanmak, hayır ve şerrin allahtan geldiğine inanmak

1 1 1
2012-11-27T16:06:25+02:00

imanın şartları 1-Allah'ın birliğine inanmak. 
2-Meleklere inanmak. 
3-Kitaplara inanmak. 
4-Peygamberlere inanmak. 
5-Ahiret hayatına inanmak. 
6-Hayır ve şerrin Allah'dan geldiğine inanmakPeygamber Farsçadan dilimize geçen bir sözcük olup, “haber veren ve haber getiren, anlamına gelir. Terim olarak peygamber, “Allah tarafından gönderilen, onun emirlerini, öğütlerini ve vereceği her türlü bilgiyi insanlara ulaştırmakla ve açıklamakla görevlendirilen kimselere” denir.Sözlükte "risalet görevini yerine getiren elçi" anlamına gelen resul, dinî literatürde, Allah tarafından yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir topluma veya bütün insanlığa gönderilen kimsedir. Buna mürsel de denir. Çoğulu rusüldür. Rasû»l kelimesinin kökü olan "risl" yumuşaklık ve kolaylık üzere göndermek veya yumuşaklıkla yürümek ve yol almaktır.Resul kavramı nebi kavramına oranla daha kapsamlıdır. Zira her resul aynı zamanda bir nebidir. Fakat her nebi bir resul değildir. Hz. Muhammed hem resul hem de nebidir. Çünkü o müstakil ve mükemmel bir din olan İslâm ile onun hükümlerini ihtiva eden Kur'ân'ı getirip açıklamıştır. Resul kelimesi bazen melekler için de kullanılmıştır. Her resul insanları irşad, ıslah ve hak yola davet etmek için kendi kavminin dilini konuşacak şekilde gönderilmiştir. Şu âyet de bu hususu ifade etmektedir: "(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir." (İbrâhim, 14/4)

 

1 5 1