Cevaplar

2012-11-27T16:35:25+02:00
Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un (Eşlek'in) 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her biri.

Bu enlemlerden yeryüzününün kuzey yarısında olanına Yengeç Dönencesi, güney yarısındakine de Oğlak Dönencesi adı verilir. 21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bu gün, yeryüzününün kuzey yarısında yazın, güney yarısında da kışın başlangıcı olarak sayılır. Bugünden sonra yeryüzünün kuzeyinde günler kısalmaya, güneyinde ise uzamaya başlar ve buna Yaz Gündönümü adı verilir. Benzeri biçimde, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik geldiği 21 Aralık, kuzey yarıyuvarlakta kışın, güney yarıyuvarlakta da yazın başlangıcıdır.

Ayrıca matematik iklim kuşağı olan Tropikal kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluştururlar. 
  
1 5 1
2012-11-27T16:36:07+02:00
Dönence Anlamı

Dünya üzerinde, güneş ışınlarının yılda ancak bir kez dik açıyla geldiği, 23 derece 27 dakikalık kuzey ve güney enleminden geçen sanal çemberlere verilen ad. Bunlardan güney yarım küredekine Oğlak dönencesi; kuzey yarım küredekine de Yengeç dönencesi adı verilir. Güneş ışınları her yıl 21 Haziranda Yengeç dönencesine; 21 Aralıkta Oğlak dönencesine dik gelir. Bu günler kuzey ve güney yarım kürelerde en uzun gece ve gündüzlerin yaşandığı günlerdir. Yengeç ve Oğlak dönenceleri, kuzey ve güney kutup daireleriyle birlikte yerküreyi beş ayrı iklim bölgesine böler. İki dönence arasında kalan bölge tropikal bölge adını alır.

0