Cevaplar

2012-11-27T16:40:15+02:00

Göktürk Yazıtları Günümüzde Moğolistan sınırları içinde bulunmaktadır.

0
2012-11-27T16:40:39+02:00

Göktürk Yazıtları Günümüzde Moğolistan sınırları içinde bulunmaktadır. 


Orhun Yazıtları Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikili taştır. Moğolistan'ın kuzeyinde Baykal gölünün güneyinde Orhun ırmağı vadisindeki Koşo Saydam gölü Yakınlarındadır. Bu yazıtlardan Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irmağı civarında; Bilge Tonyukuk yazıtları iseKöl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km uzakta Tola Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesindedir.

0