Cevaplar

2012-11-27T17:22:34+02:00

Yüzlerce yıldan beri Osmanlı vatandaşı olarak, huzur içinde yaşamış ve devletin her türlü imkanlarından yararlanmış azınlıklar (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler), Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumu fırsat bilerek, topraklarımızı, işgal devletleriyle işbirliği yaparak paylaşmaya çalışmışlardır. Bunun için değişik çap ve evsafta faaliyet gösteren cemiyetler kurdular. Bunların en önemlileri Rum azınlık tarafından kurulmuş olan çeşitli cemiyetlerdir.Bunların neler olduklarına temel başlıklar altında bakalım.

I-RUM CEMİYETLERİ

Etnik-i Eterya Cemiyeti 

• Yunanistan’a bağımsızlığını kazandırmak amacıyla kurulmuştur(1814) 
• Girit İsyanı’na neden olmuşlardır (1896).
• I.Dünya Savaşı’nda ise Rumların yaşadığı tüm toprakları Yunanistan’a katarak eski Bizans’ı canlandırmayı amaçlamışlardır.
• Mavri Mira İstanbul'da Fener Patrikhanesinde Yunan Hükümetine bağlı olarak çalışmıştır. 
• Derneğin ihtiyaçları bu hükümet tarafından karşılanmaktadır.

1 5 1
2012-11-27T17:22:44+02:00

osmanlı dev. yıkarak topraklarını almak

1 5 1