Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T17:42:59+02:00

kaçıncı sınıf olduğunu belirtmelisin.. az önce bi tane arkadaş daha senin gibi yapmıştı :) 

 

Neyse eğer 9 . sınıf isen meridyen paralel ölçek hesaplama gibi bilgileri bilmen gerekir.. Dinamik alçak termik alçak dinamik yüksek termik yüksek basınç gibi kavramları bilmelisin ... 

 

10 . sınıf isen toprak çeşitlerini toprak oluşumunu etkileyen faktörler , doğal ve yapar göller, akarsu , gayzer, levha bunları bilmende fayda var..

1 5 1
2012-11-27T17:46:48+02:00

9.sınıfsan..

1.750 km lik bir uzunluk 1/500000 ölçekli bir haritadakaç cm olarak gösterilir? gibi sorular..

10.sınıfsan..

Sınıfı:
Numarası:
Puanı :
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.( 18 Puan )

1. Yeryüzündeki kayaçlar, basınç ve sıcaklığın etkisiyle …………………Kayaçlara dönüşür.
2. Püskürük kayaçlar…………… ve……………………. olmak üzere iki gruba ayrılır.
3. Mermer,……………….. başkalaşmasıyla oluşmuştur.
Yer altı mağaralarındaki…………. Ve…………………Kimyasal tortul taşlardand
4. ır.
5. Kömür, ……….taşlaşmasıyla oluşmuştur.
6. Kaya kırıntılarının doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucu…………………….. kayaçlar oluşur.
7. Yer altı mağaraları, kanyon vadiler ve obruklar……………………. Kayaçların yaygın olduğu yerlerde oluşur.
8. Bazalt ve andezitlere arazilerde yaygın olarak rastlanır.
9. Granit…………………….. kayaçların örneklerindendir.


2.Kayaç döngüsünü anlatan kavram haritasını uygun şekilde doldurunuz. ( 10 Puan )3.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. ( 10 Puan )
1-( ) Tortul kayaçların bir kısmı canlı kalıntılarından oluşmaktadır.
2.( ) Tüf, volkanik arazilerde görülür.
3.( ) Tek dağların büyük bir kısmı kalkerli arazilerde oluşur.
4.( ) Gnays, granitin başkalaşmasıyla oluşur.
5.( ) Volkan camı(oksidyen), iç püskürük kayaçlardandır.
6.( ) Pamukkale travertenleri, organik tortul kayaçlardandır.
7.( ) Peribacalan, volkanik arazilerde oluşmaktadır.
8.( ) Mermer, sert bir kayaç olduğundan aşınmaya karşı dirençlidir.
9.( ) Fiziklsel tortul kayaçlar, kaya kırıntılarının birleşmesiyle oluşur.
10.( ) Başkalaşım kayaçlar, yer kabuğundaki taşların özelliklerini yitirmesiyle oluşur.

4- Akarsu rejimi nedir? Kısaca açıklayınız? ( 10 puan )
5- Akarsu havzası nedir? Kaç türlü havza vardır? açıklayınız? ( 10 puan )
6- Artezyen kaynağını şekil çizerek açıklayınız ( 10 puan)


7-. Aşağıdakilerden hangisi deprem olma olasılığı en fazla olan yerlerdendir? ( 4 puan )
A) Levha kenarları B) Eski araziler
C) Deniz tabanları D) Kara kütleleri
E) Yükseltisi fazla olan yerler

8-. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir? ( 4 puan )
A) Fayların oluşması
B) Levhaların hareket etmesi
C) Volkanik olaylar
D) Depremlerin oluşması
E) Sıcak su kaynaklarının oluşması

9Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede kaplıcaların yaygın olmasının nedenlerindendir? ( 4 puan )
A) Yükseltisinin fazla olması
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Yer kabuğunda kırık hatlarının yaygın olması
D) İklim koşullarının elverişli olması
E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
10 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış nehirlerin isimlerini aşagıya yazınız (20 puan )
1- 2- 3- 4- 5-
6- 7- 8- 9- 10-


4 4 4