Cevaplar

2012-11-27T17:48:58+02:00

A) Basit Fiiller:

 

Hiçbir yapım eki almamış fiillerdir. Fiil köklerine gelen çekim ekleri (zaman, şahıs) fiilin anlamını değiştirmediğinden böyle fiillere de basit fiil denir.

 

* Durmuş bir saat de günde iki kez doğruyu gösterir.

* Güzel söz söyleyebilmek için güzel düşünmek gerekir.

* Dostluk bir şemsiyeye benzer.İnsan onları ancak kötü havalarda ister.

* İstediğim her şeyi yaptım;çünkü yapamayacağımı düşündüğüm şeyi istedim.

* Büyük adam büyük olduğunu; büyüklüğün küçüklük olduğunu bilir.

 

B) Türemiş (Gövde) Fiiller:

 

Yapım eki almış fiillerdir. Türkçede fiil türetmenin iki yolu vardır:

 

1) İsim kök ya da gövdelerinden fiil türetme:

 

* güzel-leş       *sarı-ar                *ışıl-da          *göz-le

*az-al              *ben-imse             *ince-l          *düz-el

*su- sa            * sivri-l                 *yaş-a           * kan-a

 

2) Fiilden fiil türetme:

* sev-in           *çık-ar               * kız-ış            *bak-ış

* öl-dür      * taşı-t        *at-ıl       *kan-dır      *koş-tur

 

C) BİRLEŞİK FİİLLER:

En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan fiillerdir.

Üç grupta incelenir:

1 4 1