Cevaplar

2013-12-02T19:32:39+02:00
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİ (BSB) KAZANIMLARI
1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.
2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.
3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.
4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.
6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.

ETKİNLİK ADI : MADDENİN HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ

SINIF : 4
DERS : FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE : MADDEYİ TANIYALIM
KAZANIMLAR 
2.4. Havanın varlığını nasıl fark edebileceğini açıklar ( BSB- 1, 8).
2.7. Maddeleri katı, sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır ( BSB- 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİ (BSB) KAZANIMLARI

Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.

Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.
8. Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında 
fikir öne sürer.

ETKİNLİK ADI : HAVADAN KAÇIŞ YOK / ŞİŞENİN İÇİNDEN ÇIKAN NE?

SINIF : 4
DERS : FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE : MADDEYİ TANIYALIM
KAZANIMLAR :

2.5. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney tasarlar ( BSB- 14, 15; FTTÇ- 2).
2.7. Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır (BSB- 1, 2, 3, 4, 5, 6).

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİ (BSB) KAZANIMLARI
1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.
2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.
3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.
4. Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.
6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.
14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir
15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer; 
becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.

FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM - ÇEVRE (FTTÇ) KAZANIMLARI
2. Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.

ETKİNLİK ADI : KOKUNUN YAYILMASI

SINIF : 4
DERS : FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM
ÜNİTE : MADDEYİ TANIYALIM
KAZANIMLAR 

2.5. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney tasarlar (BSB- 14, 15; 
FTTÇ-2).

2.6. Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar ( BSB- 14, 15; FTTÇ- 2).

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİ (BSB) KAZANIMLARI
14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir
15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer; 
becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.
FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM - ÇEVRE (FTTÇ) KAZANIMLARI
2. Aynı konuda farklı düşünceler bulunduğu bir durumda eldeki verilerin anlam, önem ve 
çıkarıma yönelik kullanımını değerlendirir.

ETKİNLİK ADI : GAZI HAPSETMEK ZORDUR
1 5 1
en iyi seçer misin?
tabiiii canım ahhh nedne olmasın da yaaşımı 10 sanma asıl yaşım 20 yani canım istediği için 10 yazdım şurda doktor olmama 1,2, yıl kaldı..