--lütfen saçma yorum yazma şikayet edilir --

Arkadaslar mondros ateskes antlasması sonrası işgale ugrayan şehir seçip oradakı cemiyetlerin faaliyetlerini , o yerde silahlı mücadeleye katılanlarla ilgili şeyler yazıp gazete manşeti hazırlayacagz . Ben izmiri seçtm oradakı cemiyetlern faalıyetlerını , dusmanla nasıl basa cıktıklarını , kim sılahlı mucadeleye katlms vs.. yazarsanz cok sewinirm beğendgm kişiye teşekkür edecegm . Bu arada baslık ta önerirsenz swinirm.

1

Cevaplar

2012-11-27T18:34:47+02:00


İzmir’in İşgali ve Sonuçları
Yunanlılar İtilaf Devletleri’nin koruyuculuğu altında 15 Mayıs 1919’dan itibaren İzmir’i işgale başlamıştır. Rumların çılgın tezahüratları arasında İzmir’e giren Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin, Batı cephesinde ilk Türk direnişini başlatmıştır. Yunanlılar İzmir’e girdikten sonra birçok insanı öldürmüşler, subay ve sivil memurları tutuklamışlar ve halka kötü muamele yapmışlardır.

İzmir’in İşgalinin Sonuçları
- Yunanlılara karşı silahlı direniş başlamış, Redd-i İlhak Cemiyeti’nin çalışmalarıyla Kuvay-ı Milliye teşkilatları kurulmuştur.- İzmir’e asker çıkaran Yunanlılar bölgede işgallere ve katliamlara başlamışlardır.
- Yerli Rumların taşkınlıkları artmış ve şehir Rumlar tarafından yağmalanmıştır.
- Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalini protesto için mitingler yapılmıştır.
- İzmir’in işgal edilmesi tehlikenin ne kadar büyük ve yakın olduğunu ortaya koymuş ve Kurtuluş Savaşı’nın başlamasını hızlandırmıştır.

İzmir Müdafaa–i Hukuk–u Osmaniye Cemiyeti
2 Aralık 1918’de kurulmuştur. Cemiyet İzmir’in Yunanlılara verilmesini engellemeye, İzmir’in Türklüğü hakkında propaganda yoluyla dünya kamuoyunu inandırmaya ve haklarını korumaya çalışmıştır.

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
İzmir’de kurulan bu cemiyetin ilk adı “Müdafaa-i Vatan Heyeti” dir. İzmir’in işgalinden bir gün önce Redd-i İlhak Cemiyeti adını almıştır. Cemiyetin amacı; İzmir’in haksız olarak Yunanistan tarafından işgalini önlemek, İzmir ve çevresinin Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmaktı. İzmir’in işgalinden sonra silahlı direnişe geçen Redd-i İlhak Cemiyeti’nin çalışmalarıyla Kuvay-ı Milliye birlikleri kuruldu. Ayrıca cemiyet Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur.

 

 

galiba yardm edeblir sana...

1 5 1