1.)Kanuni döneminde avrupada hangi devletlerle ilişkiler kurulmuştur?

2.)1533 istanbul antlaşmasının önemi nedir?

3.)Mohaç meydan savaşının önemi nedir?

4.)Amasya Antlaşmasının önemi nedir?
5.)Kanuni döneminde denizlerde nereler alınmıştır?

6.)Preveze deniz savaşının tarihinizdeki önemi nedir?

7.) Kanuni döneminde fransaya niçin kapitülasyonlar verilmiştir?

8.)Hint deniz seferlerinde neden başarılı olunamamıştır?

2

Cevaplar

2012-11-27T18:15:32+02:00

1 almanya 

2Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktıYani Avusturya kralı Osmanlı Devletinin 2adamına denk olacaktıAvusturya böylece Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir

3Kanuni Macarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştırKanuni Macaristan krallığına Erdel Beyi Yanoş'u getirdi
Kanuni Dönemi Bazı Fetihleri
Belgrat’ın fethi(1521)
Rodos'un fethi(1522): Bu fetihle Anadolu,Mısır ve Suriye ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır
Sakız adasının fethi(1566)

4preveze diye tahmin ediyorum

5Haçlı donanması Osmanlı donanmasına yenilmiştirOsmanlı devleti büyük zafer kazanmıştır Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir Akdeniz de Türk üstünlüğü kesinleşti 

7sultan süleymanın vatikanı almak için bir haclı devletine ihtiyacı vardı

89bilmiyorum kusura bakma

 

1 5 1
2012-11-27T18:15:33+02:00

2)Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktıYani Avusturya kralı Osmanlı Devletinin 2adamına denk olacaktıAvusturya böylece Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etmiştir

 

3)Kanuni Macarlara karşı büyük bir zafer kazanmıştırKanuni Macaristan krallığına Erdel Beyi Yanoş'u getirdi.


4)Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk siyasi antlaşmadır 


5)rodos,korfo,preveze,trablusgarp,cerbe,malta

 

0