Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T18:13:19+02:00

Mekke’nin ileri gelenleri Bedir’de öldürülünce liderlik ticaret kervanının başındaki Ebu Süfyan’a kalmıştır. Haliyle o rüştünü ispat edecek, gücünü gösterecek ve bu göreve layık olduğunu faaliyetleriyle ortaya koyacaktı. Bunun için bahane hazırdı. Bedir’de yakınları ölenlerin acısı büyüktü. Onların bu duygusal hallerinden yararlanıp kendi komutanlığını ispat edecek, Ebu Cehil ve Ebu Lehep’ten sonra liderliğe ehil ve layık olduğunu gösterecekti. Kahramanlık gösterisi yapacak, acılı hanımına layık koca olduğunu ispat edecekti.

5 3 5
2012-11-27T18:39:00+02:00

Hicretin 2. senesi, 5. Zilhicce, Pazar günü. Kaynukaoğulları Yahudîlerinden 700 kişinin Medine'den sürgün edilmeleri, şehri büyük bir rahatlığa kavuşturmuştu. Peygamberimiz (s.a.v.)in bu hareketi İslâmın inkişafı bakımından oldukça önem taşıyan bir hâdiseydi. Eğer fesad şebekesi durumunda olan bu Yahudîler İslâmın merkezi Medine'de bırakılmış olsalardı, Müslümanlara bir çok hâince planlar tertipleyecekleri şüphesizdi. Sürgün edilmeleriyle bu fırsat ellerinden alınmış oluyordu.Şehrin dahilinde tam bir sükût ve huzur hâkimdi. Ancak, haricin emniyeti pek iç açıcı değildi. Kûreyş müşrikleri Bedir mağlubiyetinin ağır acısını unutamamışlardı, unutmak da istemiyorlardı. Nitekim, Kureyş ileri gelenlerinden bir çoğunun öldürülmesiyle, Ebû Süfyan kendisini âdeta Kureyş müşriklerinin reisi makamında görmeye başlamış ve Bedir mağlubiyetinin intikamını almak için harekete geçmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlardan intikam almadıkça kadınlara yaklaşmayacağına, koku sürünmeyeceğine ve yıkanmayacağına and içmişti. (Tabakat, II. 30)

2 5 2