Cevaplar

2012-11-27T18:18:33+02:00

kacıncı sınıf....................................

0
En İyi Cevap!
2012-11-27T18:23:25+02:00

Rasyonel Sayılar

a ve b sayıları tam sayılar kümesinin birer elemanı olmak üzere ve a sayısı ile b sayısı aralarında asal, b, 0(sifir)dan farklı olmak şartı ile a/b şeklinde ifade edebildiğimiz sayılar rasyonel sayılardır.
Rasyonel sayılar kümesini Q harfi ile gösteririz.

* Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.Çünkü paydaları 1'dir.


* Ondalık sayılar birer rasyonel sayıdır.Çünkü paydaları 10'un kuvvetleri olarak yazılır.


* 0 (sıfır) bir rasyonel sayıdır.Çünkü sıfır sayısını paydası sıfırdan farklı iki tam sayının oranı şeklinde yazabiliriz.(sonuç 0(sıfır) olsa da)
Diğer yandan bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.


* Pi sayısı (yaklaşık 3,14) rasyonel bir sayı değildir.Çünkü pi sayısını paydası sıfırdan farklı iki sayının oranı şeklinde yazamayız.

* Kareköklü sayılar da rasyonel sayı değildir.Çünkü kareköklü sayıları da iki tam sayının oranı şeklinde yazamayız.Kareköklü sayının tam sayı olsa da ifade yine rasyonel olmaz.


İki tam sayının oranı şeklinde yazamadığımız sayılara irrasyonel sayılar denir.

SAYI KÜMELERİ

Sayma sayıları S ile,
Doğal sayılar N ile
Tam sayılar Z ile
Rasyonel sayılar Q
İrrasyonel sayılar I
Gerçek sayılar R ile gösterilir.


İrrasyonel sayılar, rasyonel sayıları kapsamaz.

1 5 1