Cevaplar

2012-11-27T18:18:53+02:00

bn ablam bugün oldu klasikmiş ve konuları çıkmış ve zormuş

0
2012-11-27T18:20:08+02:00

       1 -  Aşağıdaki  sorularda  boş  bırakılan  yerleri  doldurunuz   ( 15 )

a) Tartışmanın sonunda başkan, isterse dinleyicileri de tartışmaya katarak “……………..” i

“…………….”   a dönüştürebilir. 2 P. )

b –Metin  düzeyinde  her  türlü  anlam  ve dil  malzemesine   ………           adı verilir 2 p

c– Anlatımda  bilgi  toplamak  için  ……… ,  ………     …………. ,  ………..,    …………,   ve

…………  gerekir ( 4 P. )

d –- Başarı, sevgi, ayrılık” birer ……..“sınav başarısı, baba sevgisi, vatandan ayrılık” ise birer ……. … 4p

e – Söylenenin farlı anlama meydan vermeden kolay anlaşılır  olmasına  ………….. denir.  3

  2 -  Aşağıdaki  anlatımların  karşısına  doğru  ya  da  yanlış  olduklarını  yazınız  ( 10 )

a –  Tartışmada  amaç,  bir  sonuca  ulaşma  değil; kendi  fikrini  kabul  ettirmedir.  (2  P)

b – Formlarda  dinleyicilerin  soru  sormasına  da  izin  verilir ( 2 P )

c -  Panel  başkanı  program  sonunda   kendi  düşüncelerini  de  ekleyerek  konunun  sonucunu dinleyiciye    açıklayıp  paneli  bitirir ( 2 P. )

d – Slaytlarda    konu  ile  ilgili    ayrıntılı  ve  açıklayıcı  cümleler  kullanılır ( 2 P. )

e –  Nicel gözlemde  duyular  ön plandadır

3 –  Aşağıdaki  terimleri açıklayınız  (  10 p )

               FORUM : 

 

 

              PANEL

 

  4 -   Aşağıdaki    parçada  ne , niçin  ve  nasıl   anlatılmıştır ? ( 10 P. )

                                              TAHTA PERDEDEKİ ÇİVİ

Kavgacı bir genç varmış.  Babası onu bir gün bir tahta perdenin önüne  götürmüş.”Arkadaşlarınla kavga  ettiğin zaman, bu tahta perdeye bir çivi çak ”demiş  .Genç, birinci günde tahtaya otuz yedi tane çivi   çakmış  .Sonraki günlerde kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi  çakmış. Nihayet bir gün hiç çivi çakmamış.Babasına  gidip hiç çivi çakmadığını söylemiş.Babası onu yeniden tahta perdenin önüne götürmüş.Gence: “Bugünden başlayarak kavga etmediğin her gün için bir çivi sök.” demiş.Günler sonra çocuk babasına bütün çivileri söktüğünü söylemiş.Babası ona “Aferin!”Ama tahta perdeye dikkatli bak.” Demiş.”Artık çok delik var ve bu tahta perde hiçbir zaman geçmişteki gibi sağlam olmayacak.”

“Arkadaşlarla kavga edildiği zaman kötü sözler söylenir. Her kötü kelime bir iz bırakır.Arkadaşların seni affedebilir ama bu iz daima kalır.

5 – Yukarıdaki  anlatımın   iletişim     öğelerini       gösteriniz?  ( 10 P. )          

6 –  Aşağıdaki  cümlelerde  vurgulanan   düşünceyi  bir cümle ile  belirtiniz  ( 8 p )

               * Akılsız adam, mutluluğu uzakta arar; akıllı ise onu ayaklarının dibinde bulur.

* Bir kapıyı  tekrar çalacaksan hızla kapatma

7 – Etkili  bir  sunum   yapabilmek  için  panel  katılımcılarının  ve  başkanın   dikkat  etmesi

       gereken  kurallardan   beş     tanesini  yazınız ? (10p. )

8 – Aşağıdaki  dörtlüğün  konu  ve  temasını  yazınız ? (  7 p

 Ne yardan geçilir ,ne serden;

Korkuyorum bu gecelerden

Bel bağladığım tepelerden

Gün doğmayabilir bir daha.”

 9– Alıntı  çeşitlerini  birer cümle  ile  açıklayarak  alıntı   yapılan  kaynakların  anlatımda   nasıl  verildiğini    belirtiniz  ( 10p )  

 10 – Öznel  ve  nesnel   anlatımın  ne  olduğunu   açıklayarak  Kendinizi iki öznel,  iki  nesnel  cümleyle tanıtınız ? ( 10 p )

0