Cevaplar

2013-12-02T21:11:34+02:00
TEKKE EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ* Ozanların çoğu okur yazardır, Arapça ve Farsça da bilirler.* Dili: Halk edebiyatı dili ile divan edebiyatı dili rasındadır. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmıştır; ama dil anlaşılır bir Türkçedir.* Tanrı, insan sevgisi, tasavvuf anlayışı….gibi konular işlenmiştir.* Daha çok hece ölçüsü kullanılmıştır; ama aruz ölçüsünün kullanıldığı da görülür.* Nazım birimi olara beyitten çok dörtlük kullanılmıştır.* Şiirler konularına göre adlandırılır: İlâhi, şathiye, nutuk, devriye, hikmet….

4 3 4