Cevaplar

2012-11-27T18:49:00+02:00

1-)Problem tespit edilir.Sonra açık ve anlaşılır şekilde ifade edilir.
2-)Gözlemler yapılır.

 

Nitel Gözlem: Duyu organlarıyla yapılan gözlemdir. ör: Hava çok sıcak , sert tahta vb.

Nicel Gözlem: Ölçü aleti kullanarak yapılan gözlemlerdir.Mutlaka bir değer ve bir birimle ifade edilir.
 ör: Havanın sıcaklığı 30 C’dir. Ali’nin boyu 1.80 cm gibi.

 

3-)Veriler toplanır.
         Veri: O probleme ait bilinen gerçeklerdir.


4-)Hipotez kurulur.
          
Hipotez: O probleme ait geçici olarak önerilmiş çözümdür. Hipotezlerin bilimsel geçerliliği yoktur. İleride çürütülebilir
İyi bir hipotezin özellikleri :

1)    Probleme çözüm önerilmelidir
2)   Verilerin tamamını kapsamalı

3)   Verilere ters düşmemeli

4)    Veriler arasında bağlantı kurulmalı

5)    Deney ve gözlemlere açık olmalı

6)    Denenebilir , değişebilir olmalı

7)    Gerekli durumlarda otoriteyi reddedebilmeli

 


5-)Tahminler yapılır.
     
Tahmin: Hipoteze dayalı ileri sürülen fikirlerdir. Bir cümlede “Eğer…..” “ise…….” “dir” kelimeleri varsa o tahmin cümlesidir.

 

6-)Kontrollü deneyler yapılır.
    
Kontrollü deney: Her defasında bir faktörü değiştirip diğer faktörlerin sabit tutulmasıyla yapılan deneylerdir.

·        Yapılan deneyler hipotezi doğrulamazsa hipotez reddedilir.

·        Yapılan deneyler hipotezi doğrularsa hipotez geçerlilik kazanır.

 


7-)Teori kurulur.
   
Teori : Uzun zaman içinde yeni gerçeklerle desteklenip , kökleşmiş olan hipoteze denir. Teorilerin de tam bir geçerliliği yoktur.
8-)Kanun
    
Kanun: Teori evrensel bir gerçek haline dönüşürse kanun haline dönüşür.

0