Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T18:44:36+02:00
Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler

 

 vartorakasan49  3 Şubat 2010  Çoğrafya, Ders Notları  

FİZİKİ FAKTÖRLER
•İklim
•Yer şekilleri
•Toprak
BİYOLOJİK FAKTÖRLER
•İnsan
•Diğer Canlılar
PALEOCOĞRAFYA
•Kıtaların Kayması
•İklim Değişiklikleri
CANLILARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞINDA
Fiziki Faktörler
1-İKLİM

Canlıların yer yüzüne dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. Bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için belirli bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Sıcaklık bitki çeşitliliği ve bunların yayılış alanı üzerinde etkilidir.
Sıcaklık isteği fazla olan bitkiler Ekvator çevresinde yer alırken, soğuğa dayanıklı olanlar Kutuplara yakın yerlerde bulunur.
Su bitkiler için hayati önem taşır. Bitkiler ihtiyaç duydukları suyu yağış, hava ve toprağın neminden elde eder.
Bitkilerin çoğunun bünyesinde bulunması gereken su miktarı belli bir oranın altına düştüğünde bitkiler yaşamsal faaliyetlerini kaybeder. Bu sebeple yeryüzünün kurak ve yarı kurak bölgelerinde bitki örtüsü cılızdır.
Bitkilerin yer yüzüne dağılışı, hayvanların coğrafi dağılışını doğrudan etkiler.
Genel olarak sıcak iklimlerin etkili olduğu alanlarda hayvan türleri, soğuk iklim bölgelerine göre daha fazladır. Örneğin Kanada’da 15 memeli hayvan türü varken bu sayı Orta Amerika’da 150’ ye ulaşır.
Bitki ve hayvan türleri yaşmalarını devam ettirebilmek için bulundukları yerin iklim şartlarına uyum sağlamak zorundadır. Buna adaptasyon denir

1 5 1