Cevaplar

2012-11-27T18:46:46+02:00

Osmanlı  Oğuzlar'ın Kınık boyuna aittir.

0
2012-11-27T18:46:52+02:00

OğuzlarOğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânü Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk kavmi. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz kavmindendir.

0