Cevaplar

2012-11-27T18:50:00+02:00

büyük ünlü uyumunda bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. küçük ünlü uyumu: Bir kelimenin birinci hecesinde düz bir ünlü (a, e, ı, i) varsa, sonraki hecelerde de düz ünlüler bulunur

0
2012-11-27T18:50:17+02:00

Büyük Ünlü Uyumu Nedir?

Türk Dil Kurumu'nun sitesinde büyük ünlü uyumu için şu tanım yapılmış.

Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur: adım, ağız, ayak, boyun, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç; beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük. Buna büyük ünlü uyumu adı verilir.Düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. Ayşe kurala GÖRE BİR kelime Düz Ünlü (a, e, ı, i) Ile başlıyorsa sonraki ünlüler Düz; Yuvarlak Ünlü (o, ö, u, ü) Ile başlıyorsa sonraki ünlüler ya dar Yuvarlakçay (u, ü) [4] ya da Düz Genis (a, e) olmalıdır:Örnekler:


arkadaş, Karanlık, kelime, merdiven, serilmek, ıslık, İlik, Irak, temperature, incelik, Iyi

0