Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T19:16:40+02:00

Bir dilin ölümü bir ulusun ölümüdür. David Crystal
-Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı. ~ Yahya Kemal Beyatlı ~
Dilin güçlü etkisi kültür varlığının her yanında kendini duyurur: Toplum, din, edebiyat, tarih, bilim, eğitim gibi kültürün her yöresi en iç öğelerine dek zorunlukla dilin damgasını taşır. Yönü, amacı, kapsamı, başarısı ne olursa olsun, insanın yürüdüğü görünür-görünmez tüm yollar dilden geçer. Çepeçevre insan varoluşunun ana koludur dil. Nermi Uygur

-Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır. ~ Mevlâna ~ -Kamusa (sözlüğe) uzanan el, namusa uzanmıştır. ~ Cemil Meriç ~ -Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir. ~ Peyami Safa ~ -Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir. ~ Walter Lanoor ~
-Millet, edebiyatı olan topluluktur. ~ Balzac ~ -Bana mükemmel bir lisan ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim. ~ Leibniz ~ -Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dilleri de bilemez. ~ Bernard Show ~
-Herhâlde münevver bir insanın, anadilinden en az 30.000 kelime bilmesini zaruri bulurum.   ~ H. Saadettin Aral ~
-Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. ~ Ludwig Wittgenstein ~
-Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.   ~ Aristo ~
-Dil, insanın karakterinin bir parçasıdır. ~ Bacon ~
-Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım. ~ Churchill ~
-Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.~ Eflâtun ~
-Sözün doğrusu, dilin süsüdür. ~ Hariri ~
-Dil sürçeceğine, ayak sürçsün daha iyi. ~ Herbert ~
-Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. ~ Thomas Füller ~
-Söz ola kese savaşı Söz ola bitire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz ~ Yunus Emre ~
-Başların belası, dillerden gelir. Nizami
-Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. Plautus
-Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut
-İnsan dilinin altında gizlidir. Hadis-i Şerif
-Kullanıldıkça keskinleşen tek alet dildir. Washington Irwing
-Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur. Imam-ı Şafii
-Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigne
-Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali r.a.
''Dil bir ağacın filizleri veya yaprakları gibidir. Yani yapraklar ve filizler geldikçe, eskiler dökülür. Ancak gür filizler gerekir ki sağlam dallara dönüp meyveler verebilsin.'' Söyleyen bilinmiyor. *** ''Dil araçların aracıdır. Dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak ,onu başkaları için yararlı kılmak olası değildir.'' Dewey *** ''Dil bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımızda orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.''   Schiller *** ''Dil, yaşanılan iç ve dış yaşamı anlamak içindir. Yaşam ne kadar gelişir ve genişlerse, anlatım da o kadar gelişme sağlar.''   Ben Johnson *** ''Dil, diri bir varlıktır, değişir durur. Uzak geçmişin yazarları gibi yazmaya kalktınız mı, olsa olsa yapmacık boy gösterir.''   Someret Mavgah'' *** ''Türklerin gövdeleri ve sesleri gibi, konuştukları dil de görkemlidir.'' Şemame İbn Eşres (Arap dil bilgini) *** ''Türkçe sözler üzerinde düşünmeye koyuldum, gözlerime onsekiz bin bayraktan daha engin bir evren göründü. Süsler, bezekler içindeki bu bayrağın göğü, dokuz gökten üstündü. O bilgiler ve yücelikler hazinesiydi. İncileri, yıldızları parlaktı. Onun güllükleri vardı ki, gülleri, güneşler gibi ışıldıyordu.'' Ali Şir Nevai    Muhakemetü L-Lügateyn *** ''Başka dile uymaz annenin sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi.'' Ziya Gökalp *** ''Türk dilini incelerken; insan anlağının (zeka) dilde başardığı büyük olağanüstülüğü görürüz.''     Max Muller ****************** Kaynakça: Türk Dili ve Kompozisyon / Prof Dr İskender Pala İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No 5- İstanbul 1999
Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır.” (Ataullah İskenderi)
"İnsanoğlu dilinin altında gizlidir; Şu dil, can kapısının perdesidir. Yel perdeyi kaldırdı mı, evin içinde ne var, belirir bize.'' Mevlana Celaleddin Rumi

1 5 1
2012-11-27T19:18:17+02:00

Türkçem, ses bayrağım ~ Fazıl Hüsnü Dağlarca ~Bir halk zincire vurulmuş, 
Kuşatılmış, susturulmuşsa, 
Özgürdür daha. 

Her şeyini al elinden, 
Yemek yediği masayı, 
Uyuduğu yatağı 
Varsıldır hala. 

Bir halk hem yoksul hem tutsaktır, 
Dili çalındığı zaman. 
Ve o yitiktir artık... 

İgnazio Buttıta 
(Sicilyalı ozan)


Bir dilin ölümü bir ulusun ölümüdür. 
David Crystal

-Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı. ~ Yahya Kemal Beyatlı ~ 

0