Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T19:22:04+02:00

ÜNLÜLER

Oluşumları sırasında herhangi bir takıntıya uğramayan, sedalarınısadece ses tellerinin titreşiminden alan seslerdir. a, e, ı, i o, ö, u,ü Türkçedeki ünlülerdir. Bu sesler, dört ölçüye göre sınıflandırılır:

1. Oluşum noktalarına göre: Ağzın gerisinde, dilin arka tarafındaoluşan a, ı, o, u sesleri art (kalın) ünlülerdir. Dilin önesürülmesiyle ağzın ön kısmında oluşan e, i, ö, ü sesleri de ön (ince)ünlülerdir.

2. Dudakların durumuna göre: Oluşumunda dudakların yuvarlak şekilaldığı, büzülmeye uğradığı o, ö, u, ü sesleri yuvarlak ünlülerdir.Oluşumunda dudakların açık kaldığı a, e, ı, i sesleri düz ünlülerdir.

3. Ağız boşluğunun durumuna göre: Oluşumu sırasında ağız boşluğunungeniş olduğu a, e, o, ö sesleri geniş; ağız boşluğunun dar olduğu ı, i,u, ü sesleri dar ünlülerdir.

4. Sesin süreklilik derecesine göre: Söylenişi sürekli olan ünlüleruzun ünlülerdir. Söylenişi bir anda (kısa sürede) olan ünlüler kısaünlülerdir. Türkiye Türkçesinde uzun ünlülere (ā, ê, î, ū, û) Arapça veFarsçadan dilimize giren kelimelerde rastlanır. Yakut ve TürkmenTürkçelerinde görülen uzun ünlüler ise ana Türkçeden kalmadır. TürkiyeTürkçesindeki ünlüler kısadır.5 5 5