Cevaplar

2012-11-28T12:59:23+02:00

2012– 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

………………………………………… LİSESİ 9. SINIFLAR KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

                                       ÜNİTE I: KİMYANIN GELİŞİMİ

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

            KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)

 

EYLÜL

 

1.HAFTA

 

 

 

 

 

 

2.HAFTA

 

 

 

 

 

 

3.HAFTA

2

 

1. İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Eski çağ insanlarının, sınama-yanılma yoluyla yararını keşfettiği maddelere örnekler verir.

1.2. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element” kavramını karşılaştırır.

1.3. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüşmeme” temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir.

1.4. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar

 

1. İnsan madde ilişkilerinin tarihçesi

 

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar 

 

4.HAFTA

2

 

2. Kimya biliminin gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Kimyasal olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar.

2.2. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ilişki kurar.

2.3. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl

tahmin edildiğini açıklar.

 

 

2. Kimyanın Temel Kanunları

 

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar 

 

 

 

 

SÜRE

ÜNİTE I: KİMYANIN GELİŞİMİ

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)

EKİM

1.HAFTA

2

2.4. Gaz haldeki elementlerin birleşen hacim oranlarını açıklamada Dalton

 Atom Teorisinin yetersiz kalışına örnekler verir.

2.5. Birleşen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazı elementlerin moleküllerden oluştuğu çıkarımını yapar.

 

Kimyanın Temel Kanunları

Anlatım,  Soru- Cevap,  Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar 

 

0