Cevaplar

2012-11-27T19:24:43+02:00

emel Yaşam Desteği ani kardiyak arrest, kalp krizi, inme ve yabancı cisim obstrüksiyonu belirtilerini tanımak; kardiyopulmoner resüsitasyon yapmak ve otomatik eksternal defibrilatör ile defibrilasyon yapmayı içerir.
Ani kardiyak arrest olan hastalarda ilk ritm kollaps anında ventriküler fibrilasyon veya hızlı ventriküler taşikardidir. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle bu hastalar kurtarılabilirken müdahale gecikirse ritm asistoliye değişir.
Temel Yaşam Desteğinde 4 halkanın birleşmesiyle yaşam zinciri oluşmaktadır.

1. Acil durumun erken tanınarak hastane öncesi acil sisteminin aktive edilmesi
2. Erken kardiopulmoner resüsitasyon uygulamak
3. Defibrilatörle erken şok uygulamak
4. Erken ileri yaşam desteği uygulamak

Yanıtsızlığı değerlendirme: Çevre güvenliğini sağladıktan sonra hastanın omuzlarından tutularak ‘iyi misiniz?’ diye sorulur.

EMS sisteminin aktive edilmesi: Erişkin hastadan yanıt alınamazsa EMS sistemi harekete geçirilir. (112 aranır). Otomatik eksternal defibrilatör bulunmaya çalışılır.

Hava yolu açılması: Hasta supin pozisyonunda yatırılır. Sağlık personeli olmayanlar baş geri-çene ileri (Head tilt-chin lift) pozisyonuyla hava yolunu açar. Sağlık personeli travma olmayan hastada baş geri-çene ileri (Head tilt-chin lift) manevrası ile travma olan hastada çene geri (Jaw thrust) manevrasıyla hava yolunu açar.

Solunum: Bak-dinle-hisset ile solunumun olmadığı tespit edilince iki kurtarıcı soluk verilir.

Dolaşım: Sağlıkçı olmayanlar solunumu olmayan, hareket etmeyen ve öksürmeyen hastada dolaşımı yok kabul ederek masaja başlar. Sağlık personeli 10 sn nabız değerlendirmesi sonrası nabız alınamazsa masaj yapar. 30 masaj 2 soluk olacak şekilde 5 tur kardiyopulmoner resüsitasyon yapılır.

Otomatik eksternal defibrilatör bulunursa ritm değerlendirilerek şok verilecek ritm varsa 1 şok verili

0
2012-11-27T19:34:51+02:00

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Temel Yaşam Desteği ani kardiyak arrest, kalp krizi, inme ve yabancı cisim obstrüksiyonu belirtilerini tanımak; kardiyopulmoner resüsitasyon yapmak ve otomatik eksternal defibrilatör ile defibrilasyon yapmayı içerir.
Ani kardiyak arrest olan hastalarda ilk ritm kollaps anında ventriküler fibrilasyon veya hızlı ventriküler taşikardidir. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle bu hastalar kurtarılabilirken müdahale gecikirse ritm asistoliye değişir.
Temel Yaşam Desteğinde 4 halkanın birleşmesiyle yaşam zinciri oluşmaktadır.

    1. Acil durumun erken tanınarak hastane öncesi acil sisteminin aktive edilmesi
    2. Erken kardiopulmoner resüsitasyon uygulamak
    3. Defibrilatörle erken şok uygulamak
    4. Erken ileri yaşam desteği uygulamak

Yanıtsızlığı değerlendirme: Çevre güvenliğini sağladıktan sonra hastanın omuzlarından tutularak ‘iyi misiniz?’ diye sorulur.

EMS sisteminin aktive edilmesi: Erişkin hastadan yanıt alınamazsa EMS sistemi harekete geçirilir. (112 aranır). Otomatik     eksternal defibrilatör bulunmaya çalışılır.

Hava yolu açılması: Hasta supin pozisyonunda yatırılır. Sağlık personeli olmayanlar baş geri-çene ileri (Head tilt-chin lift) pozisyonuyla hava yolunu açar. Sağlık personeli travma olmayan hastada baş geri-çene ileri (Head tilt-chin lift) manevrası ile travma olan hastada çene geri (Jaw thrust) manevrasıyla hava yolunu açar.

Solunum: Bak-dinle-hisset ile solunumun olmadığı tespit edilince iki kurtarıcı soluk verilir.

Dolaşım: Sağlıkçı olmayanlar solunumu olmayan, hareket etmeyen ve öksürmeyen hastada dolaşımı yok kabul ederek masaja başlar. Sağlık personeli 10 sn nabız değerlendirmesi sonrası nabız alınamazsa masaj yapar. 30 masaj 2 soluk olacak şekilde 5 tur kardiyopulmoner resüsitasyon yapılır.

Otomatik eksternal defibrilatör bulunursa ritm değerlendirilerek şok verilecek ritm varsa 1 şok verilir.

0