Cevaplar

2012-11-27T19:32:37+02:00

Paranın hayatımızdaki önemi
Parayı faydalı olduğu için ekonomik bir mal olarak tanımlayabiliriz. Para talep edilir ve ihtiyacı karşılar. Fakat ekonomik malların sınıflandırılmasında paranın ayrı bir yeri vardır. Ludwig von Misesin belirttiği gibi, para bir değişim malıdır, tüketim malı değildir. Tüketim malı nihai olarak bir ihtiyacı tatmin eder. Buna karşı para tüketim içinde devamlı bir biçimde kalır. Nitekim W. Röpke şöyle yazmaktadır, eğer mallar fiziki doyum sağlıyorlarsa ölümlüdürler, para ise ölümsüzdür. Para, fiziki doyum sağlamaz, fakat dolaşıma değgin tatmine hizmet-eder.» Öte yandan para, bir üretim malı da değildir, tüketim mallarının doğumuna neden olan fiziki değişimi gerçekleştirmeğe yetenekli değildir Paranın özel faydası vardır. Bu fayda fonksiyonlarından doğmaktadır. Şu halde fonksiyonlarından yararlanılarak yapılacak tanımlar bizi daha çok aydınlatacaktır. Bütün modem ekonomiler parasal ekonomilerdir. Para modern ekonomilerde çeşitli şekillerde görülür. Şüphesiz geri kalmış ekonomilerde parasal sektör yanında, üretim, bölüşüm, mal değişimi-ve hizmetlerin paraya başvurulmadan yapıldığı sektörler vardır. Bu iki sektörün varlığı bu tür ekonomilerin başlıca özelliklerinden biridir. Gelişmiş ekonomilerde de paranın kullanılmadığı adacıklar bulunur: aile içinde mal ve hizmet değişimi, para olmadan,hatta en ufak bir hesap ünitesine başvurulmadan gerçekleştirilmektedir. Fakat bu adacıklar parasal bir ekonomi içinde kaybolmuştur. Bunlar birbirleriyle ilişki kurdukça, bu ilişki giderek artan bir biçimde para üzerine oturtulmuştur. Paranın ekonomiye girişi, iki seri sorun ortaya çıkarır. Önce teorik sorunlar söz konusudur. Eğer para ekonomik olaylara karışırsa; üretim, dolaşım, bölüşüm, tüketim gibi ekonomik olaylar parasal çerçevede yapılırsa, başka bir deyişle paranın bütün tür ve şekilleri bu olgularda etkili olursa, acaba olaylar paranın varolmadığı ekonomilerde ki gibi mi cereyan eder? Kısmî denge ve genel dengenin belirlenmesinde reel değişmeler yanında parasal değişmelerin yerini bilmek gerekmektedir. Parasal değişmeler reel olaylarla beraber etkili olmaya elverişli midir? Farklı ekonomik -dengelerin belirlenmesinde yada gelişiminde parasal değişmelerin herhangi bir etkisi olduğunu varsaydığımızda ikinci grup sorunlar belirlenir. Bu sorunlar politiktir: hükümetler, müdahale araçları olarak kullandıkları parasal değişmelere hangi ölçüde hakim olabilirler? Bu araçlar, parasal olmayan araçlarla bağlantılı olarak faydalanılması gereken yada tek başına kullanılabilen araçlar mıdır? Bu sorular «para teorisi» ve «para politikası» sorunlarıdır. Paranın tanımı, fonksiyonu, gelişimi ve çeşitlerini gördükten sonra, diğer bölümlerde parasal tahliller içinde konuyu geniş olarak ele alacağız. Paranın tanımı asli fonksiyonu olan değişim fonksiyonuna dayanılarak yapılabilir. O halde, para için herkesin kabul ettiği bir değişim aracıdır diyebiliriz.

5 2 5
2012-11-27T19:32:46+02:00

para..insanlık tarihinde bile olmazsa olmazlarımızın en başında gelir..para için savaşlar
olur,insanlar ölür,devletler yıkılır..maddi çıkarlar söz konusu olduğu zamanlarda insanlar gerçek
kimliğine bürünür..yıllarca özümseyerek emek verdiğimiz bi çok şey yaşamımızda daha iyi
standartlarda olmak adına tüketilir..peki para yaşamımızda amaç mıdır araçmıdır..yada hangisi
olmalıdır..ne kadar önemlidir bizler için para..gerçek değerlerimizi parayla ölçebilirmiyiz?
 

Klasik bir şekilde "nerde o eski insanlar" diye söze başlamayı düşünmüyorum.Çünkü biliyorum ki o eski insanların arasında da, hatta parayı ilk icat edenlerde de varlığa olan düşkünlük vardı. Insanın hikayesiyle başlayan erdem ve bayağılığın mücadelesi, iyi ve kötülük arasındaki çekişme eskiden de vardı ve bugün de var...

Dünyamızda, bir yandan ev köpekleri dünyadaki birçok insandan daha iyi bir yaşam kalitesine sahip insanlar yaşarken, diğer yandan afrika da yardıma muhtaç, daha da kötüsü sadece yardımla yaşamaya alışmış, üretkenliğini kaybetmiş insanlar yaşamakta.Kötü olan para mıdır? yoksa bir kağıt parçasında yüklediğimiz anlamla o kötülükleri biz mi yapıyoruz. Bir bıçak yemek hazırlamak için de kullanılabilir, bir insanın hayatını kurtarmak için de yada bir insanı öldürmekte de...burda marifet bıçakta değil, bıçağı tutan eldedir...

Sizce paranın insan hayatındaki yeri ne olmalıdır? Benim parayla pulla işim olmaz deyip inzivaya çekilerek, yada tarih boyunca bize aşılanan kanaatkar yaşam felsefesiyle yaşamak ve aynı zamanda da ne yazık ki dünyayı ve dünyayı yöneten ekonomiyi para dışında herhangi birşey düşünmeyen insanlara bırakmak doğrumudur, yoksa bu sistemin içine dahil olarak paraya ve varlığa sahip olmak ama bunu karşılığında insanlığından ve erdeminden birşeyler kaybetmek...belki de sorulması gereken asıl soru şu..yeryüzü denilen bu yerde insanca yaşamak ve başkalarının insanca yaşamasını sağlamak için para ile ilgili nasıl bir düşünce ve yaklaşım geliştirilebilir?

1 1 1