Cevaplar

2012-11-27T19:37:46+02:00

TEKKE EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ
* Ozanların çoğu okur yazardır, Arapça ve Farsça da bilirler.
* Dili: Halk edebiyatı dili ile divan edebiyatı dili rasındadır. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmıştır; ama dil anlaşılır bir Türkçedir.
* Tanrı, insan sevgisi, tasavvuf anlayışı….gibi konular işlenmiştir.
* Daha çok hece ölçüsü kullanılmıştır; ama aruz ölçüsünün kullanıldığı da görülür.
* Nazım birimi olara beyitten çok dörtlük kullanılmıştır.
* Şiirler konularına göre adlandırılır: İlâhi, şathiye, nutuk, devriye, hikmet….

0
En İyi Cevap!
2012-11-27T19:37:50+02:00

En belirgin özellikleri şunlardır:
1) Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir.
2) Tekke Edebiyatı, Anadolu'ya 13. y.y.'dan itibaren gelişmiştir. 
3) Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir. 
4) Nazım birimi genellikle dörtlüktür. 
5) Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır. 
6) Şiirlerin çoğu ezgilidir.
7) Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir. 
8) İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. 
9) Dili Aşık Edebiyatı'na göre ağır, Divan Edebiyatı'na göre sadedir. 
10) Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.kolay gelsnn

1 5 1