Cevaplar

2012-11-27T19:47:44+02:00

Nasıl tip sorular arıyorsun meselaaa

0
2012-11-27T19:48:15+02:00

bir halterci,halteri yukarı doğru kaldırıpbir süre tutar.bu sürede halterin belli bir yükseklikte tutabilmesini sağlayan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir
yerçekim kuvveti
dengeleyici kas kuvveti
havanın kaldırma kuvveti
halterin ağırlığı
Cevap yok

kuvvet neyle ölçülür 
kütle
dinamometre
ohm
newton
Cevap yok

aşağıdaki durumlardan hangisinde yerçekimi kuvvetinin doğrudan etkisi gözlemlenmez
yağmurun yağması
ağaçtaki elmanın düşmesi
balonun havada yükselmesi
saatin,akrep ve yelkovanının hareketi
Cevap yok

.Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi dinamometre ile ölçülür?
a-Kuvvet b-Kütle c-Uzunluk d-Zaman
 2. Bir otomobil 120 km lik yolu 2 saatte alıyor.Ortalama hızı ne olur?
a-20 b-240 c- 60 d-30

3-Aşağıdakilerden hangisi Skaler büyüklüktür?
a-Zaman b-Hız c-Bileşke kuvvet d-Yerdeğiştirme

4-Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
a-Tahterevalli b-Ütü c-El arabası d-Cımbız

5-Duran cismin sürekli durma,hareketli bir cismin sürekli hareket etmesine ne denir?
a-Hız b-Kuvvet c-Eylemsizlik d-Güç

6.Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Sürtünme kuvveti hareketle zıt yönlüdür b-Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır c-Sürtünme kuvveti cismin hızını artırır d-Sürtünme kuvveti cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.

7-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin elemanlarından biri değildir?
a-Uygulama noktası b-Yönü c-Kütlesi d-Doğrultusu

8-I-Duvarı itmek II-Çim biçmek III-Kitapları rafa kaldırmak IV-Masaya abanmak
Yukardaki olaylardan hangilerinde iş yapmıştır?
a-Yalnız III b-I ve II c-II ve III d-III ve IV

9-Yüksekten düşen bir topun hangi enerjisi artar?
a-Potansiyel b-Kinetik c-Isı d-Durağan

10-İş birimi nedir?
a-Joule b-km/sa c-Watt d-Newton

YANITLAR:1)A 2)C 3)A 4)B 5)C 6)C 7)C 8)C 9)B 10)A
0