Cevaplar

2012-11-27T20:07:47+02:00

comparative birşeyi birşeyle karşılaştırıken kullanılır 

Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.

Sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıfast hızlı faster daha hızlı old eski older daha eski tall uzun taller daha uzun

Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıhappy mutlu happier daha mutlu easy kolay easier daha kolay tall uzun taller daha uzun

Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıbig büyük bigger daha büyük fat şişman fatter daha şişman thin ince thinner daha ince

Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamıgood iyi better daha iyi bad kötü worse daha kötü
1 5 1
2012-11-27T20:13:51+02:00
İngilizcede sıfatların karşılaştırılmalı olarak birbirinden üstünlük durumunu 3 bölümde inceleyebiliriz.
1- Positive form : Normal şekli
2- Comperative form : Karşılaştırma şekli
3- Superlative form : Üstünlük şekli
Sıfatlar yapı olarak üç şekilde bulunurlar :
1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar
2- Çok heceli sıfatlar
3- Düzensiz sıfatlar

 

1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar :
Tek ve bazı iki heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - est ) eklenir.

 

Örnek ( example ) :
Positive ComperativeSuperlativeyoung ( genç )younger ( daha genç )the youngest ( en genç )
2- Çok heceli sıfatlar 
Çok heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne the most getirilir.

 

Örnek ( example ) :
Positive ComperativeSuperlativebeautiful ( güzel )more beautiful ( daha güzel )the most beautiful ( en güzel )
3- Düzensiz sıfatlar
Düzensiz sıfatların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.

 

Örnek ( example ) :
Positive ComperativeSuperlativegood ( iyi )better/ than ( -den daha iyi )the best ( en iyi )bad ( kötü )worse the worstmuch ( fazla )more the most manymorethe most

Birbirine eşit ,benzer ya da farklı olan şeyleri sıfat kullanarak birkaç şekilde karşılaştırabiliriz.
1- as + sıfat + as ( ......kadar.... )
Örnek ( example ) :
My car is as expensive as yours.

 

2- Çoğul / Tekil özne + linking verb + the same / similar / alike / different

 

Linking verb 'ler şunlardır:
a- " Verb to be " şekilleri : be, am , is ,are,was,were,been
b- Beş duyu fiilleri : feel , look, smell , sound , taste
c- Diğerleri : appear , become , get,go, remain , stay , turn , grow
Örnekler ( examples ) :
These cars are the same.
These cars look the same.
My car lokks the same as that one.

.

ZARFLARIN KARŞILAŞTIRILMALARI ( Comparison of adverbs )

 

Zarflar çok çeşitlidir.Bunlardan hareket ve tarz gösterenler zarfların karşılaştırması yapılabilir.
Hareket ve tarz bildiren bir zarf elde etmek için belirli sıfatların sonuna ( - ly ) eklenir.Ancak düzensiz sıfatlar değişikliğe uğramaz.

 

Örnek ( example ) :
Sıfat ZamirDüzenli sıfat : quick (çabuk )quickly ( çabukça )Düzensiz sıfat :fast ( hızlı )fast

 

Tek ve bazı iki heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( - est ) eklenir.

 

Örnek ( example ) :
Ted drives faster than Bob.

 

Çok heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne most getirilir.

 

Örnek ( example ) :
Mary dances more beautifully than her sister.

 

Düzensiz zarfların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.

 

Örnek ( example ) :
Fred speaks well.

 

0