Cevaplar

2012-11-27T20:15:39+02:00

Münazara nedir?
Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunul-masına Münazara denir. Münazarada önemli olan "savunma" dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.

Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir grup "tez", diğer grup ise "antitez" i almalıdır. ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir "jüri" seçilmelidir. Jüri, ya başlangıçta ya da münazara yapılacağı gün seçilebilir.

Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır. Konuşmacıların savunmalarının gücü kadar, taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir.

0
2012-11-27T20:15:58+02:00

insanlar anlaşabilmek için aynı katogoride olmak zorundadır mesela biz bir hayvanın dilinden oda bizim dilimizden anlayamaz herkesin yaratılış gayesi ve biçimi farklıdır Çünkü iletişim akıl ve düşünme yeteneği ister . Hayvan , bitki gibi canlılarda bu özellik olmadığı için bu gibi canlılarla iletişim kurulamaz ...

2 4 2